مستندات شهرک

متن کامل اساسنامه جدید شهرک

شماره ماده
موضوع ماده

فصل اول – کلیات

۱
نام انجمن
۲
تشکیل انجمن
۳
موضوع فعالیت انجمن
۴
مشخصات زمین و مستحدثات مجتمع مسکونی شهرک دهکده
۵
اعضاء انجمن
۶
ارکان انجمن
۷
نشانی مرکز انجمن
۸
مدت فعالیت انجمن

فصل دوم – مجامع عمومی
۹
مجامع عمومی و انواع آن
۱۰
دعوت مجامع عمومی
۱۱
شرایط لازم برای داشتن حق حضور ورای در مجامع عمومی
۱۲
آگهی دعوت مجامع عمومی
۱۳
دستورجلسه مجامع عمومی
۱۴
مجوز ورود به جلسه مجمع
۱۵
صورت اسامی حاضرین درجلسه مجمع
۱۶
هیئت رئیسه مجمع
۱۷
حدنصاب رسمیت جلسه در مجامع عمومی
۱۸
طریق اخذ رأی
۱۹
اعتبار تصمیمات درمجامع
۲۰
اعلام تنفس
۲۱
صورت جلسه مجمع
۲۲
آثار تصمیمات
۲۳
وظایف واختیارات مجمع عمومی عادی
۲۴
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
۲۵
مجمع عمومی عادی سالانه

فصل سوم -هیئت مدیره
۲۶
عده اعضای هیئت مدیره
۲۷
مراحل و شرایط داوطلبان جهت عضویت در هیئت مدیره
۲۸
انتخاب اعضاء علی البدل بجای اعضاء اصلی
۲۹
رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره
۳۰
دعوت از اعضاء هیئت مدیره برای تشکیل جلسات
۳۱
حدنصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسات هیئت مدیره
۳۲
تصمیمات امضاء شده
۳۳
صورتجلسات هیئت مدیره
۳۴
انتقال مسئولیت از هیئت مدیره قبل به هیئت مدیره جدید
۳۵
وظایف هیئت مدیره و اختیارات آن
۳۶
صاحبان امضاء مجاز

فصل چهارم – خزانه دار
۳۷
انتخاب خزانه دار
۳۸
وظائف خزانه دار

فصل پنجم –مدیرعامل
۳۹
انتخاب مدیرعامل و وظایف وی
۴۰
حضور در جلسات هیئت مدیره
۴۱
نمایندگی قانونی انجمن

فصل ششم – بازرسان انجمن
۴۲
ترتیب انتخاب بازرسان
۴۳
وظایف بازرسان
۴۴
اختیارات بازرسان

فصل هفتم – حساب های انجمن
۴۵
صورتهای مالی انجمن و گزارش عملکرد هیئت مدیره
۴۶
حق مراجعه اعضاء انجمن
۴۷
سال مالی انجمن
۴۸
صورتهای مالی میان دوره ای
۴۹
ضرورت رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری
۵۰
ارائه صورت های مالی جهت تصویب
۵۱
مفاصا حساب مدیران
۵۲
منابع اصلی انجمن برای تامین هزینه های آن

فصل هشتم – نمایندگان خیابان ها
۵۳
تعداد نمایندگان خیابان و شیوه انتخاب انها
۵۴
وظایف و اختیارات نمایندگان خیابان ها و شیوه اتخاذ تصمیمات

فصل نهم- مقررات عمومی
۵۵
ضوابط احداث بنا
۵۶
ضوابط ذیربط با مشاعات
۵۷
ضوابط ذیربط با انتقال مالکیت و حمل اثاثیه
۵۸
ضوابط ذیربط با تردد وسائط نقلیه در داخل مجتمع
۵۹
سایر مقررات

فصل دهم –انحلال و تصفیه
۶۰
موارد انحلال انجمن
۶۱
تصفیه

فصل یازدهم- سایر موارد
۶۲
موضوعات پیش بینی نشده

 

پیش گفتار

پیرو مصوبه مورخ ۹۱/۵/۱۸ هیئت مدیره مبنی بر بازنگری واصلاح اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده ، هیئت بازنگری به سرپرستی آقای خسرو پورمعمار و عضویت سایر اعضاء هیئت مدیره و تعدادی از حقوقدانان و صاحب نظران و علاقمندان به این موضوع در شهریور ماه ۹۱ تشکیل گردید. این هیئت در چندین جلسه منظم هفتگی و با استفاده از مراجع و منابع مختلف از جمله اساسنامه قبلی انجمن ،اساسنامه های چندین شهرک و مجتمع های مسکونی، قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه های اجرایی آن، قانون تجارت ونظر مشورتی چند حقوقدان پیش نویس اساسنامه جدید را تهیه و برای اعلام نظر اعضای انجمن به نمایندگان خیابانها ارسال کرد.

نظرات دریافت شده طی سه جلسه در هیئت بازنگری اساسنامه مورد بررسی قرارگرفت و اصلاحات لازم در پیش نویس اعمال و برای بررسی و تصویب تقدیم مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۹۲/۴/۱۴ گردیدکه متاسفانه به دلیل کمبود وقت بررسی و تصویب اساسنامه در مجمع مذکور انجام نشد، هیئت بازنگری با استفاده از فرصت بدست آمده مجدداً با دعوت از چندین نفر از اساتید و حقوقدانان در دو جلسه اصلاحات لازم را بعمل آورد.

پیش نویس اساسنامه مزبور در مجمع فوق العاده مورخه ۲۴/۶/۹۲ مطرح گردیدکه ضمن تایید و تصویب ضرورت بازنگری و تنظیم اساسنامه جدید در این مجمع،مقررگردیداساسنامه مزبور در اختیار شهروندان قرارگیرد و پس از دریافت نظرات آنان ،  هیئت بازنگری اساسنامه اصلاحات و خواسته های شهروندان را که در تضاد با ارکان و یا ناقض روح اساسنامه جدید با قوانین جاری نباشد در آن اعمال و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ای که در آینده تشکیل خواهد شدبرسانند، سپس روند ثبت اساسنامه مذکور را از طریق سازمان های ذیربط  پیگیری ودر صورت تایید ثبت شرکت ها، جایگزین اساسنامه فعلی نمایند و تا آن زمان اساسنامه مصوب فعلی معتبر خواهد بود

ازاواخر سال ۱۳۹۶ با توجه به درخواست گروهی از مالکین مبنی بر تاکید آنان بر بازنگری اساسنامه ، موضوع بررسی مجدد پیش نویس اساسنامه جدید و به روزرسانی آن در دستورکار هیئت مدیره قرار گرفت ودر نهایت با تشکیل بیش از ۱۵ جلسه تخصصی درشهریورماه سال ۱۳۹۷ با تأیید هیئت مدیره وقت منتج به تهیه نسخه نهایی اساسنامه کنونی گردید.

بنام خدا

فصل اول

کلیات

ماده ۱ نام انجمن

              انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده که منبعد در این اساسنامه انجمن نامیده میشود .

ماده ۲- تشکیل انجمن

در اجرای قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرائی آن  مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده بین مالکان آپارتمان ها و ویلاهای مستقر در محدوده مشخص شده در ماده ۴ و بر اساس مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد . انجمن ، غیر انتفاعی ، غیرتجاری و غیر سیاسی است.انجمن خود را ملزم به رعایت قانون اساسی و کلیه قوانین جاری حاکم بر جمهوری اسلامی ایران میداند.

ماده ۳ موضوع فعالیت انجمن

موضوع فعالیت انجمن اداره کلیه امکانات و تاسیسات مورد نیاز مالکین و ساکنین مجتمع مسکونی شهرک دهکده و اداره امور مجتمع میباشد . امکانات مورد نیاز شامل موارد ذیل میباشد:

۱-۳ – ایجاد، حفظ ، نگهداری و تعمیر کلیه تاسیسات مجتمع از جمله تاسیسات آبرسانی .

۲-۳ – انجام کلیه اقدامات لازم برای حفظ امنیت مجتمع و ساکنین آن شامل استفاده از امکانات و تجهیزات مجاز برای حفظ ایمنی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای تامین حفاظت از ساکنین ، آپارتمان ها و ویلاهای موجود واحداث شده در محدوده مجتمع  .

۳-۳ – انجام کلیه اقدامات ضروری برای ایجادوحفظ فضای سبز و کاشت و نگهداری از اشجار در محوطه های عمومی ، خیابان ها و اشجار موجود در حد فاصل ویلاها .

۴-۳ – انجام اقدامات لازم برای تامین نظافت محوطه های عمومی و خیابانهای داخل مجتمع .

۵-۳ – انجام مکاتبات و هماهنگی ها برای تامین روشنایی معابر با هماهنگی سازمان ها و ادارات مسئول .

۶-۳ – انجام اقدامات لازم جهت ایجاد ، توسعه ونگهداری فضاهای ورزشی و شرایط استفاده از آنها

۷-۳ بطورکلی انجام کلیه اقدامات مورد لزوم جهت حفظ و نگهداری و اداره کلیه مشاعات متعلق به مجتمع یا ذیربط با آن

 ۸-۳ ایجاد سیستم های مکانیزه و غیر مکانیزه مورد نیاز جهت اداره امور مجتمع شامل سیستم های مالی ، حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به ویلا ها و آپارتمانها و مالکین آنها .

۹-۳ – تدوین و تنظیم مقررات ذیربط با شرایط و الزامات مورد نیاز برای سکونت در محدوده مجتمع و تنظیم روابط ساکنین .

۱۰-۳-انجام کلیه اقدامات دیگر جهت حفظ و نگهداری مطلوب مجتمع و تامین نیازهای رفاهی، بهداشتی و حفاظتی ساکنان آن

ماده ۴ –  مشخصات زمین و مستحدثات مجتمع مسکونی شهرک دهکده

مشخصات و محدوده مجتمع مسکونی شهرک دهکده و اراضی و مستحدثات واقع در آن بشرح مندرج در صورت مجلس تفکیکی شماره ۲۳۲۵ مورخ ۱۳۵۲/۹/۲۸اداره ثبت استان البرز، شهرستان فردیس از اراضی سرحدآباد طبق نقشه ذیربط به مساحت حدود صدهکتار وبهره مند از یک خیابان اصلی وهیجده خیابان منتهی به خیابان اصلی(شرقی وغربی) ، حصار پیرامون و برخوردار از امکانات و تاسیسات ذیربط می باشد .

ماده ۵ اعضاء انجمن

هر یک از مالکان زمین ها و ساختمان های احداث شده در محدوده مندرج در ماده ۴ فوق اعم از مالکان ویلاها ، آپارتمانها و واحدهای تجاری و اداری مجتمع عضو انجمن محسوب میشوند.

تبصره ۱ – مالکیت هر واحد ویلائی ، آپارتمانی وسایر… (اعم از تجاری وصنفی)بمنزله قبول عضویت در انجمن و رعایت مواد این اساسنامه و تصمیمات متخذه از سوی ارکان آن است .

تبصره ۲ – سکونت یا اقامت در محدوده مجتمع بمنزله پذیرش مفاد این اساسنامه و تصمیمات متخّذه از سوی ارکان آن (موضوع ماده ۶ این اساسنامه)است .  

ماده ۶ ارکان انجمن

ارکان انجمن عبارت است از مجامع عمومی(عادی وفوق العاده) ، هیئت مدیره و بازرسان

تبصره۱: اعضاء هیئت مدیره و بازرسان انجمن باید معتقد به دین مبین اسلام و سایر ادیان الهی پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.

ماده ۷ نشانی مرکز انجمن

مرکز اصلی انجمن در استان البرز–  شهرستان فردیس – جنوب غربی کانال ، خیابان دهکده می باشد.

ماده ۸ مدت فعالیت انجمن

مدت فعالیت انجمن نامحدود است .

فصل دوم

مجامع عمومی

 

 

ماده ۹ مجامع عمومی و انواع آن

مجامع عمومی گرد همایی اعضاء انجمن و اتخاذ تصمیم توسط آنها بشرح مندرج دراین اساسنامه است. مجامع عمومی انجمن می تواند عادی و یا فوق العاده باشد . مجامع عمومی عادی شامل مجامع عمومی عادی سالانه یا مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد . تصمیمات متخذّه درمجامع عمومی که نباید خارج از قانون و مفاد این اساسنامه باشد، نسبت به کلیه اعضاء انجمن  حتی غائبین ، محجورین و کسانی که به آن رأی مخالف داده باشند الزام آور خواهد بود .

ماده ۱۰ دعوت مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می نماید همچنین بازرسان انجمن متفقأ و یا هریک به تنهائی ومجمع نمایندگان خیابانها به تنهایی می توانند در مواقع مقتضی درخواست تشکیل مجامع عمومی عادی و یا فوق العاده را بنمایند . علاوه بر این پنجاه نفر از اعضاء انجمن نیزحق دارند که دعوت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده را از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره حداکثر تا ۱۵ روز از تاریخ تقاضا ، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقّرر می بایست دعوت به تشکیل نمایند . درصورت خودداری هیئت مدیره ،درخواست کنندگان  می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرر ، مجمع مورد درخواست را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نمایند و گرنه همان درخواست کنندگان حق خواهند داشت مستقیمأبه دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت و در آگهی دعوت نیز به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند .

تبصره ۱ – چنانچه هیئت مدیره ، مجمع عمومی عادی سالیانه را در موعد مقرر در ماده ۲۵ اساسنامه دعوت نکند ، بازرس یا بازرسان انجمن مکلفند راسأ اقدام به دعوت مجمع عمومی مزبور بنمایند

ماده ۱۱ شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی

در کلیه مجامع عمومی ، هر یک از اعضاء انجمن یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها می توانند حضور یابند . هر یک از اعضاء در جلسه مجمع عمومی یا فوق العاده فقط دارای یک رأی می باشند .

تبصره ۱ – در صورت تعدد مالکیت در هر واحد مسکونی ، مالکین آن واحد فقط یک نفر نماینده از طرف خود معرفی خواهند نمود  .

تبصره ۲ – در صورتیکه مالک شخصیت حقوقی داشته باشد ، نماینده آن با ارائه معرفی نامه رسمی می تواند در جلسه مجمع حضور یابد  .

تبصره۳– در ارتباط با مجتمع های آپارتمانی مستقر در جنوب مجتمع مسکونی شهرک دهکده، از هر بلوک یک نفر نماینده که به تایید ساکنین آن بلوک رسیده باشدمیتواند درمجامع شرکت نماید (جمعاً ۱۹ نفر)

تبصره ۴ – هر یک ازمالکین ویلاهاحداکثر می تواند وکالت دو نفر دیگر از اعضاء ( مالکین ) را در جلسات مجمع عهده دار شود .

ماده ۱۲ آگهی دعوت مجامع عمومی

برای شرکت در جلسات مجامع عمومی ، هیئت مدیره موظف است حداقل۱۴ روز قبل از تشکیل جلسه دعوت نامه ای را برای هریک از اعضاء انجمن (مالکان ) ارسال نمایند . در دعوت نامه می بایست تاریخ ، ساعت ، محل تشکیل جلسه و همچنین دستور جلسه قید گردد . هیئت مدیره  می تواند آگهی دعوت مجامع عمومی را در محل تابلو اعلانات مجتمع الصاق و یا از طریق سایر روش ها نظیر درج آگهی در روزنامه ، درج آگهی در سایت انجمن ، پارچه نویسی و نصب آن در محل های عمومی مجتمع و سایر روش های مشابه ، اعلام نماید .

تبصره ۱ : انجمن جهت اطلاع فرمانداری ونماینده قانونی آن در مجامع عمومی می بایست یک نسخه از اطلاعیه تشکیل مجامع رادوهفته قبل ازتشکیل وصورتجلسه مجامع را حداکثر ۱۴روزبعدازمجمع از طریق هیئت مدیره به نماینده شرکت کننده ویا فرمانداری ارسال نماید.

ماده ۱۳ دستور جلسه مجامع عمومی

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید . دستور جلسه در آگهی دعوت ذکر می گردد . مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد ، قابل طرح در مجمع نخواهد بود.

ماده ۱۴ مجوز ورود به جلسه مجمع

اعضاء علاقمند به حضور در جلسه مجمع تا ۲ ساعت قبل از آغاز جلسه می بایست با ارائه مدارک ذیربط با اثبات هویت خود ( شناسنامه یا کارت ملی یا وکالت نامه یا نامه نمایندگی خود ) اصالتأ یا وکالتأ یا به نمایندگی ، مجوز ورود به جلسه را از دفتر انجمن دریافت نمایند .

ماده ۱۵ صورت اسامی حاضرین در جلسه مجمع

صورت اسامی حاضرین در جلسه ، دفتر یا فهرستی است که اعضاء در زمان ورود به جلسه که با ارائه کارت ورود به جلسه مجمع میبایست آن را امضاء نمایند  . صورت اسامی حاضرین در جلسه حاوی نام ، نام خانوادگی ، نشانی عضو انجمن، شماره تلفن و محل امضاء وی است . صورت اسامی حاضرین در جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع در اختیار رئیس جلسه قرار خواهد گرفت .

ماده ۱۶ هیئت رئیسه مجمع

درمجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده رئیس مجمع از بین اعضاء حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد همچنین در کلیه مجامع عمومی دو نفر از بین اعضاء حاضر ، بعنوان ناظر و یک نفر به عنوان منشی با اکثریت نسبی انتخاب میشوند .

ماده ۱۷ حد نصاب رسمیت جلسه در مجامع عمومی

 مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با حضور نصف باضافه یک اعضاء شامل ( مالکین یا وکلا و نمایندگان آنها ) رسمیت خواهد داشت . درصورت عدم حصول اکثریت در جلسه اول ، مجمع برای بار دوم برای ۱۴ روز بعدتشکیل خواهد شد بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد این جلسه با حضور هرتعداد از حاضرین واجد شرایط رسمیت خواهد داشت.

ماده ۱۸ طریق اخذ رأی

در کلیه مجامع عمومی اخذ رأی بصورت شفاهی و یا قیام و قعود یا با بلند کردن دست بعمل  می آید مگر در موارد ذیل که اخذ رأی در مورد آنها می بایست بصورت کتبی صورت بگیرد:

الف – انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره

ب –   انتخاب دونفربازرس اصلی و یک نفربازرس علی البدل

ج –    هر موضوع مهّم دیگری که مجمع بایدبا اکثریت آراء آنرا تصویب نماید

تبصره ۱ – در مواردی که رأی گیری مربوط به انتخاب اعضاء هیئت مدیره ، بازرسان وخزانه دارباشد ،  هیئت مدیره موظّف است امکانات لازم از قبیل: برگ رأی مناسب وصندوق،جمع آوری آراء برای رأی گیری کتبی و غیره ..) را فراهم نماید.

ماده ۱۹ اعتبار تصمیمات در مجامع

درمجامع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضاء هیئت مدیره ، بازرسان و خزانه دار که اکثریت نسبی کافی خواهد بود درمجامع عمومی فوق العاده تصمیمات همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی ، معتبر می باشد  .

ماده ۲۰ اعلام تنفس

هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مورد اخذ تصمیم واقع نشود ، هیئت رئیسه مجمع با تصویب حاضرین درجلسه می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیشتر از ۱۴روز باشدتعیین کند .تمدید جلسات محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه ،با همان هیئت رئیسه و یا هیئت رئیسه جدید رسمیت خواهد داشت .

ماده ۲۱ صورت جلسه مجمع

از مصوبات مجامع عمومی صورت جلسه ای تهیه و توسط رئیس جلسه ، دو نفر ناظر و منشی جلسه امضاء خواهد شد . صورت جلسه مجمع حاوی صورت اسامی حاضرین در جلسه ، آراء کتبی  اخذ شده و صورت جلسه شمارش آراء  و سایر مدارک مربوط به برگزاری مجمع باید در اختیار رئیس هیئت مدیره قرار بگیرد تا به همراه دعوت نامه هر جلسه در پرونده مشخصی که  مخصوص هر جلسه تهیه میشود بایگانی و نگهداری گردد.

تبصره ۱ – درارتباط با تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی سالانه وعادی بطور فوق العاده ومجمع عمومی فوق العاده که موضوعات آنها مربوط به موارد ذیل میشود، یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت فرمانداری و ثبت شرکت ها ارسال میگردد :

الف – انتخاب اعضاء هیئت مدیره ، خرانه دار و بازرسان

ب – تصویب صورتهای مالی و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه

ج – انحلال انجمن و نحوه تصفیه آن

ماده ۲۲ آثار تصمیمات

تصمیماتی که از سوی مجامع عمومی ، طبق قانون و اساسنامه حاضر اتخاذ میگردد ، بر اساس  ماده ۱۲ قانون تملک اپارتمانها برای کلیه اعضاء انجمن (کلیه مالکین و ساکنین مجتمع ) اعم از اعضاء حاضر ، غایب ، مخالف و ممتنع، الزام آور است و هیئت مدیره موظف است مصوبات مجامع را ظرف مدت ده روز به اطلاع کلیه مالکین و ساکنین مجتمع برساند .

ماده ۲۳ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح ذیل است :

۱ – انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره ، خزانه دار و بازرسان ویا عزل آنها.

۲ – رسیدگی و تصویب صورتهای مالی انجمن و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان انجمن .

۳- رسیدگی به سایر گزارشات کارشناسی که از سوی هیئت مدیره یا بازرسان انجمن به مجمع ارائه میشود .

۴- رسیدگی و تصویب بودجه پیشنهادی از طرف هیئت مدیره .

۵- اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد اندوخته های ضروری .

۶- اتخاذ تصمیم در مورد پروژه های عمرانی ،اقامه دعاوی حقوقی یا کیفری و یا سایر موارد دیگر که جمع هزینه آنها بیش از سی درصد بودجه مصوب هر سال  انجمن از محل شارژ عادی و معمولی باشد.

۷- تعیین حق حضور در جلسات برای اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و یا تخصیص پاداش عملکرد برای آنان .

۸- تعیین حق الزحمه بازرسان انجمن.

۹- اتخاذ تصمیم در مورد هر موضوع مهم دیگری که در صلاحیت هیئت مدیره نباشد و یا هیئت مدیره اتخاذ تصمیم در مورد آنرا از مجمع عمومی بخواهد.

۱۰ – اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره در مورد شیوه اداره مجتمع و خط مشی های آتی آن.

تبصره ۱ – تصویب صورتهای مالی باید پس از استماع گزارش بازرسان انجمن بعمل آید درغیراینصورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود در صورت تعارض گزارش بازرسان با یکدیگر ودر صورتیکه هریک از بازرسان گزارش جداگانه ای خطاب به مجمع عمومی عادی سالانه تسلیم نمایند، اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه موارد فوق با مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره ۲ – مجامع عمومی عادی در موارد لازم وازجمله برای انتخاب اعضاء هیئت مدیره ،بازرسان و خزانه دار وعزل آنها و یا تصویب پروژه های عمرانی می تواند هم زمان بطور فوق العاده نیز برگزار شود .

ماده ۲۴ وظائف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

وظائف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده بشرح ذیل است :

۱ – اصلاح و تغییر اساسنامه

۲- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال انجمن .

ماده ۲۵ مجمع عمومی عادی سالانه 

مجمع عمومی عادی سالانه انجمن باید لا اقل سالی یک بار و حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی انجمن منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی تصمیم گیری نماید.

فصل سوم

هیئت مدیره

 

 

ماده ۲۶ عده اعضای هیئت مدیره

انجمن بوسیله هیئت مدیره ای متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و۲ نفر عضو علی البدل که از بین اعضاء ( مالکین مجتمع) بوسیله مجمع عمومی عادی ، برای مدت دو سال و حداکثر برای دو دوره متوالی انتخاب میشوند اداره میگردد. یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ، بنا به انتخاب مجمع عمومی به سمت خزانه دار منصوب میشود . یک نفر از اعضاء علی البدل هیئت مدیره نیز سمت خزانه دار علی البدل را عهده دار خواهد بود .

ماده ۲۷ مراحل و شرایط داوطلبان جهت عضویت در هیئت مدیره

شرایط داوطلب شدن جهت عضویت در هیئت مدیره بشرح ذیل است :

۱-۲۷ – داوطلبان عضویت در هیئت مدیره ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی درخواست کتبی خود را می بایست به دفتر هیئت مدیره تسلیم و رسید دریافت نمایند.

۲-۲۷- در درخواست کتبی داوطلبان مراتب ذیل می بایست قید شود :

۱- مشخصات کامل شناسنامه ای داوطلب شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،شماره شناسنامه ، محل صدور ، شماره کارت ملی و تاریخ تولدبه تفکیک روز،ماه و سال  .

۲-نشانی داوطلب در محل مجتمع مسکونی شهرک دهکده

۳-سوابق تحصیلی ، تجربی ، تخصصی و مدیریتی داوطلب

۴-اهداف و برنامه های داوطلب برای اداره مجتمع

۳-۲۷- داوطلبان عضویت می توانند شیوه داوطلبی گروهی و یا مستقل را برگزینند در اینصورت داوطلب عضویت لازم است نام یا شماره گروه ذیربط را در  درخواست نامه خود قید نماید

۴-۲۷ – داوطلبان عضویت درهیئت مدیره باید خود یا همسر یا هریک از فرزندانشان منفردأ یا متفقأ مالک و ساکن دریک واحد مسکونی در محل مجتمع مسکونی شهرک دهکده باشند . درصورتیکه همسر یا یکی فرزندان مالک داوطلب عضویت در هئیت مدیره باشند،با داشتن یک حق رأی وارائه اجازه نامه رسمی ومحضری مالک امکان پذیرخواهد بود.

۵-۲۷ – هر یک از اعضاء هیئت مدیره و بازرسان انجمن که قبل از انقضای مدت ماموریت بوسیله مجامع عمومی برکنار گردیده باشند ، نمی توانند داوطلب عضویت در هیچیک از سمت های فوق گردند .

۶-۲۷ – اعضاء هیئت مدیره می توانند با رعایت ماده ۲۶ تمایل و آمادگی خود را برای عضویت مجدد در هیئت مدیره اعلام نمایند .

۷-۲۷- هیئت مدیره موظف است پس از دریافت درخواست نامه های داوطلبان ، اسامی و سوابق تحصیلی ، تجربی ، مدیریتی و برنامه های آنها را ده روز قبل از برگزاری مجامع عمومی به اطلاع اعضاء برسانند .

ماده ۲۸ انتخاب اعضاء علی البدل بجای اعضاء اصلی

در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء هریک از اعضاء هیئت مدیره یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از آنان  ، تعداد آنها  از حداقل مقرر در این اساسنامه کمتر شود ، دراینصورت اعضای علی البدل بترتیب بهره مندی از آراء بیشتر جایگزین اعضاء اصلی خواهند شد علت استعفاء یا سلب صلاحیت و یا فوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره طی گزارشی می بایست به اطلاع اولین مجمع عمومی برسد .

تبصره ۱ – درصورتی که تعداد اعضاء علی البدل برای تکمیل اعضای اصلی هیئت مدیره کافی نباشد و تعداد اعضاء اصلی و علی البدل از ۳ نفر کاهش یابد یا بعلت استعفای دسته جمعی اعضای  هیئت مدیره ، عضوی باقی نماند ، در اینصورت اعضاء هیئت مدیره مستعفی مکلف هستند که ظرف مدت ۲۰ روز مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده را دعوت نمایند تا نسبت به انتخاب اعضاء جدید اقدام شود . هرگاه هیئت مدیره باقیمانده از دعوت مجمع عمومی برای تکمیل اعضاء هیئت مدیره خودداری کنند. بازرسان انجمن مکلفند پس از ۲۰ روز از تاریخ این خودداری هیئت مدیره ، اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ، برای انتخاب اعضاء هیئت مدیره بنمایند .

ماده ۲۹- رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یکهفته بعد از برگزاری مجمع عمومی منعقد خواهد شد ، از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس تعیین خواهد نمود . مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود . رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود . در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس ، اعضاء هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در مدت غیبت وی، انجام دهد.

ماده ۳۰ دعوت از اعضاء هیئت مدیره برای تشکیل جلسات

هیئت مدیره در مواقعی که خود معین می کند حداقل هردوهفته یکباربه دعوت رئیس یا نائب رئیس یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل ویا در هر موقع که بنابرتشخیص هریک از آنان  ضرورت ایجاب کند ، تشکیل جلسه خواهد داد . روش دعوت از اعضاء

هیئت مدیره ، محل جلسات ، زمان و تاریخ تشکیل جلسات عادی هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره توسط هیئت مدیره مشخص خواهد شد .

تبصره ۱– هریک از اعضاء هیئت مدیره که سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه غیبت نماید ، مستعفی شناخته میشود .

ماده ۳۱ حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند . تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود . درصورتیکه جلسه هیئت مدیره با حداقل تعداد اعضاء هیئت مدیره (یعنی سه نفر)تشکیل شود، تصمیمات میبایست با اجماع و موافقت هرسه نفر عضو هیئت مدیره اتخاذ شود.تصمیماتی که با موافقت فقط دونفراز اعضاء هیئت مدیره اتخاذ شود، اعتباری جهت اجرا نخواهد داشت.   مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره جهت ارائه هرگونه اطلاعات میبایست حضور داشته باشد .

ماده ۳۲ تصمیمات امضاء شده

تصمیماتی که به امضاء کلیه اعضاء هیئت مدیره رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ میشود . تصمیم امضاء شده بمنزله صورتجلسه هیئت مدیره تلقی و درمحل دفتر انجمن نگهداری خواهد شد.

ماده ۳۳ صورتجلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضاء کلیه اعضاء هیئت مدیره حاضر در جلسه می رسد نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر میگردد . نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند نیزدر صورتجلسه قید میشود .

ماده ۳۴ انتقال مسئولیت از هیئت مدیره قبل به هیئت مدیره جدید

هیئت مدیره جدید پس از برگزاری اولین جلسه خود موظف است بموجب صورتجلسه تحویل و تحول که به امضاء هیئت مدیره سابق و جدید رسیده باشد کلیه مدارک وسوابق کاری و اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و مکاتبات و همچنین اموال منقول و غیر منقول انجمن را تحویل بگیرد . هیئت مدیره سابق نیز متقابلاً مکلف به تحویل کلیه اسناد و مدارک علی الخصوص اسناد حسابداری ، مدارک مالی ، دفاتر ، چک ها و اسناد دریافتنی و همچنین دسته چک های استفاده نشده انجمن به هیئت مدیره جدید میباشد ودر صورت استنکاف به هر عذرو دلیل درزمان مقرر، عمل فوق درحکم خیانت درامانت خواهد بود.

تبصره ۱ – تا زمان معرفی امضاء هیئت مدیره جدید به بانکها و حداکثر تا مدت دو هفته پس از تشکیل مجمع عمومی مربوط به انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اتمام تحویل و تحول موضوع این ماده ، اعضاء هیئت مدیره قدیم کماکان مسئولیت اداره امور انجمن و مجتمع را بعهده خواهند داشت  .

ماده ۳۵ وظائف هیئت مدیره و اختیارات آن

هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی بنام انجمن و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت انجمن باشد دارای اختیارات لازم است مگر مواردی که  اتخاذ تصمیم در مورد آنها صراحتأ در صلاحیت مجمع عمومی قرار گرفته باشد موارد ذیل از جمله اختیارات و وظائف هیئت مدیره است :

۱-۳۵-اداره کلیه اموری که با موضوع فعالیت انجمن بشرح مندرج در ماده ۳ این اساسنامه مربوط می باشد .

۲-۳۵-دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده .

۳-۳۵-اجرای مصوبات مجامع عمومی انجمن اعم از عادی و فوق العاده .

۴-۳۵-پیشنهاد اصلاح اساسنامه .

۵-۳۵- تنظیم برنامه و بودجه سالیانه انجمن جهت اداره امور مجتمع و ارائه آن به مجمع عمومی انجمن.

۶-۳۵- تهیه و تنظیم صورتهای مالی انجمن جهت ارائه آن به مجمع عمومی انجمن .

۷-۳۵-تهیه وتنظیم گزارش عملکرد انجمن درهرشش ماه یکبار و ارائه آن به بازرسان انجمن.

۸-۳۵-استقرار سیستم ها و نظام های کنترلی مناسب از جمله سیستم مناسب مالی اعم از  سیستم های مکانیزه و یا غیر مکانیزه برای اداره امور انجمن بشرح مندرج در موضوع فعالیت انجمن ، مندرج در ماده ۳ این اساسنامه.

۹-۳۵-استقرار سیستم ها و روش های مناسب جهت حفظ و نگاهداری از دارائی های انجمن اعم از دارائی های جاری و ثابت ، همچنین اهتمام در حفظ مشاعات و اعمال کنترل های لازم و تدوین و اجرای ضوابط ساخت و ساز و حفظ حریم مجتمع .

۱۰-۳۵-نمایندگی انجمن در برابر اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی شامل کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی .

۱۱-۳۵- تدوین وتصویب آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و مقررات لازم جهت اداره امور مجتمع بشرح مندرج در ماده ۳ این اساسنامه

۱۲-۳۵-بکارگیری و عزل مدیر عامل

۱۳-۳۵- بکارگیری و عزل کارکنان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و شرایط ترفیع وتشویق و تنبیه آنان و نیزتعیین سایر شرایط بکارگیری یا خروج آنها از خدمت ، مرخصی و بازنشستگی کارکنان .

۱۴-۳۵-تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل.

۱۵-۳۵-افتتاح انواع حساب در نزد بانکها بنام انجمن .

۱۶-۳۵-تعیین مبلغ شارژ ماهانه هر یک از اعضاء و تعیین سهم هر یک از آنها از پروژه های عمرانی وهزینه های ترمیم و بازسازی و تعیین ، اقساط و زمان دریافت مبالغ فوق از اعضاء انجمن براساس بودجه مصوب مجمع عمومی عادی

۱۷-۳۵-اتخاذ تصمیمات لازم و اعمال آنها جهت وصول بدهی اعضاء انجمن از هر بابت و انجام اقدامات پیش بینی شده در ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها و تبصره های ماده مذکور

۱۸-۳۵-دریافت مطالبات انجمن از سایر اشخاص و پرداخت دیون آن شامل اصل مبالغ و  سود و کارمزد آنها

۱۹-۳۵-عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در ارتباط با انجام موضوع فعالیت انجمن بشرح مندرج در ماده ۳ این اساسنامه

۲۰-۳۵ -اجاره و واگذاری وفسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بهاء مشاعات مجتمع و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن

۲۱-۳۵- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تصمیم به طرح دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر و مصالحه ، تعیین وکیل سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل به غیر ولو کرارأ و عزل یا تجدید انتخاب وی با تعیین وکیل دیگری بجای او . تعیین کارشناس با حق اعطای اختیار به وکیل در امور محوله به وی غیر از امری که کاملأ قاطع دعوی باشد و نیز حق طرح دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به طرح دعوی متقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای دریافت مطالبات انجمن ، درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به ، چه در محاکم وشوراهای حل اختلاف و چه درسایر ادارات از جمله دوائر ثبت اسناد. استرداد دعوی مذکور در فوق درهرمورد منوط به کسب موافقت کتبی هیئت مدیره خواهد بود.

۲۲-۳۵- پیگیری اجرای کامل تعهدات شهرک ساز در قبال انجمن .

۲۳-۳۵ – ورود مهمانان باید با هماهنگی ساکنین توسط نگهبانی صورت پذیرد و همچنین ورود میهمانان زیر ۱۵ سال بدون حضور والدین و یا شخص دعوت کننده به داخل مجتمع ممنوع میباشد.نگهبانی با نظارت مدیرعامل و نظارت عالیه وکلی هیئت مدیره از ورود اینگونه افراد به داخل مجتمع جلوگیری بعمل خواهد آورد بدون آنکه این عمل نگهبانی یا مدیرعامل مشمول عنوان قانونی مزاحمت یا ممانعت از حق بوده باشد.

۲۴-۳۵ – هیئت مدیره موظف است حداکثر پس از۳۰ روز اداری از شروع بکار نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی اقدام و موضوع را در صورتجلسه هیئت مدیره قید و مراتب امر را همزمان به اعضاء این کارگروه ها ابلاغ و درجلسه مجمع نمایندگان خیابانها اعلام  نماید.

۲۵-۳۵- هیئت مدیره و مدیرعامل لازم است قبل از امضاء هرگونه قراردادکه حقوق مجتمع به نحوی درآن مستحیل و مستتر بوده ، نظریه وکیل انجمن رابصورت مکتوب اخذ نمایند. ارائه پاسخ به هرگونه استعلامات قضایی یا انتظامی نیزبرعهده وکیل مجتمع میباشد.

۲۶-۳۵ – تهیه بیمه مسئولیت به منظور پرداخت دیه مربوطه به نگهبانانی که درراستای انجام وظایف محوله و به موجب قانون محکوم به پرداخت دیه نسبت به ساکنین شهرک یا افرادثالث می گردند به میزان ۱۰% از دیه کامل اعلام شده در آن سال .

۲۷-۳۵ – اعضاء هیئت مدیره در انجام وظائف خود امین مالکین و اعضاء انجمن بوده و در اتخاذ تصمیمات دارای مسئولیت تضامنی در قبال اعضاء انجمن هستند .

ماده ۳۶- صاحبان امضاء مجاز

کلیه اوراق واسناد تعهد آور انجمن وهمچنین کلیه چکها ، سفته ها و یا سایر اوراق تجارتی با امضاء ثابت خزانه دارومدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس                   هیئت مدیره با مهرانجمن خواهد بود، هیئت مدیره همچنین نحوه امضاء مکاتبات عادی و جاری ونیزشخص یا اشخاصی را که حق امضاء این مکاتبات را دارند، تعیین خواهد نمود .

فصل چهارم

خزانه دار

 

 ماده ۳۷- انتخاب خزانه دار

خزانه دار یکی از اعضاء هیئت مدیره است که توسط مجمع عمومی انجمن برای تقبل سمت            خزانه داری داوطلب و انتخاب میشود . خزانه دار علی البدل نیز در شمار اعضاء علی البدل             هیئت مدیره است که برای همین سمت از سوی مجمع عمومی انجمن انتخاب میگردد . در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از خزانه دار اصلی ، امکان انجام خزانه داری از او اسقاط شود ، خزانه دار علی البدل جایگزین وی خواهد شد .

ماده ۳۸ وظایف خزانه دار

وظایف خزانه دار بشرح ذیل است :

۱-۳۸-تهیه و تنظیم بودجه سالانه انجمن بر اساس مصوبات و خطوط اصلی تعیین شده توسط مجامع عمومی و هیئت مدیره انجمن و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب

۲-۳۸-پیگیری تهیه بموقع صورتهای مالی سالیانه و میان دوره ای و تسلیم آنها به بازرسان انجمن ، پیگیری موارد  و پرسش های نهائی مطروحه از سوی بازرسان انجمن و پیگیری تهیه و تسلیم اطلاعات و مدارک مورد نیاز آنان

۳-۳۸-نظارت بر استقرار سیستم های مالی مناسب از جمله تهیه و تنظیم اسناد حسابداری ،  دریافت ها و پرداخت های انجمن و ثبت آنها در دفاتر انجمن و نهایتأ نظارت بر شیوه بایگانی و نگاهداری اسناد حسابداری اعم از اسناد سال جاری یا سنوات گذشته از نظر دسترسی سریع و کامل به آنها .

۴-۳۸-بررسی  اسناد و مدارک ذیربط با دریافت ها و پرداخت ها و اسناد تعهد آور و سایر اسناد حسابداری از نظر کامل بودن مستندات و مصوبات آنها و مربوط بودن اسناد به موضوع فعالیت انجمن و سال مالی ذیربط وتأیید صحّت اسناد مذکور از نظر اثبات انجام بررسی های فوق و نهایتأ اطمینان از ثبت صحیح و بموقع اسناد در دفاتر انجمن بر اساس حصول اطمینان ازکفایت                   سیستم های مکانیزه و غیر مکانیزه استقرار یافته توسط انجمن .

 

فصل پنجم

مدیر عامل

 

 

 

ماده ۳۹ انتخاب مدیر عامل و وظائف وی

هیئت مدیره باید یک شخص حقیقی را از بین خود یا مالکین یا منسوبین آنهاویاهرفردذیصلاح دیگررا به تشخیص خود بعنوان مدیرعامل برگزیند. وظائف مدیرعامل را هیئت مدیره تعیین             می کند.

مدیر عامل مجتمع می بایست حائز شرایط ذیل باشد:

۱-مدیر عامل می بایست از سوابق تحصیلی ، تجربی و مدیریتی مناسب ، به تشخیص  هیئت مدیره برخوردار باشد .

۲-مدیر عامل به تشخیص هیئت مدیره باید فاقد سوابق سوء کیفری باشد .

تبصره ۱– هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات و وظائف مشروحه در ماده ۳۵ این اساسنامه را جهت اجرا به مدیر عامل تفویض نماید . در اینصورت کلیه مراتب تفویضی می بایست در صورتجلسه هیئت مدیره درج و در قرارداد استخدامی با مدیرعامل نیز قید گردد . و با لحاظ کلیه مراتب فوق مدیر عامل در قبال هیئت مدیره پاسخگو و متعهد به اجرای وظایف تعیین شده از سوی هیئت مدیره ، اجرای مصوبات هیئت مدیره ، اجرای مصوبات مجامع عمومی انجمن و بطور کلی اجرای مفاد و مندرجات اساسنامه انجمن میباشد.

تبصره ۲– مدیرعامل درخصوص وصول شارژ و سایر مطالبات عمرانی(هزینه های ترمیم بافت فرسوده)،دارای کلیه اختیارات مندرج در قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن از جمله اختیار قطع آب کشاورزی و غیره میباشد.

تبصره ۳– هیئت مدیره در هرموقع میتواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده ۴۰ حضور در جلسات هیئت مدیره

مدیر عامل موظف است در کلیه جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.

ماده ۴۱ نمایندگی قانونی  انجمن

مدیر عامل بعداز اعطای نمایندگی توسط هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن نزد مراجع قضائی ، انتظامی ، شهرداری ، محیط زیست ، سازمان تامین اجتماعی ، وزارت کار و سایر وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و یا شرکتها و موسسات خصوصی میباشد ومی تواند در صورت نیاز با انتخاب وکیل دادگستری با صلاحدید کمیته حقوقی نسبت به طرح دعوی و یا پاسخگوئی به دعاوی مطروحه جهت حفظ حقوق انجمن اقدام نماید . اعلام شکایت ، تقدیم دادخواست به مراجع قضائی و پیگیری آن در ارتباط با موضوعات ذیربط با مجتمع و از جمله سرقت ، ایراد خسارت و ایجاد مزاحمت برای مجتمع و ساکنین آن مسائل ذیربط با کارکنان و موضوعات مربوط به واحد های تجاری مستقر در محل مجتمع یا صدور اظهار نامه و طرح دادخواست در مورد وصول هزینه ها و شارژ ماهانه از مالکین و ساکنین و مطالبه وجه از بدهکاران و درخواست اجرا از طریق مراجع مربوطه و پیگیری آنها تا مرحله نهائی و پاسخگوئی به اعتراضات و شکایات مالکین ، ساکنین ، از جمله اینگونه اقدامات میباشد . 

 

فصل ششم

بازرسان انجمن

 

ماده ۴۲ ترتیب انتخاب بازرسان

مجامع عمومی از بین مالکین مجتمع دو نفر بازرس اصلی و یکنفر بازرس علی البدل را برای مدت یک سال انتخاب مینماید .

ماده ۴۳ وظائف بازرسان

۱-۴۳-رسیدگی به صورتهای مالی انجمن ، گزارش عملکرد هیئت مدیره و بودجه سالانه انجمن که در پایان هر سال توسط هیئت مدیره انجمن جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه میشود و اظهارنظردرباره صحّت اینگونه گزارشات و همچنین صحّت سایرمطالب و اطلاعاتی که اعضاء هیئت مدیره در اختیار مجامع عمومی قرار میدهند.

اظهار نظر بازرسان در مورد گزارشات هیئت مدیره به مجامع عمومی و همچنین در مورد نتایج رسیدگی آنها می بایست طی گزارش جامعی به مجمع عمومی انجمن تهیه و تسلیم شود . گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در مرکز انجمن آماده باشد . تصمیماتی که بدون گزارش بازرسان راجع به تصویب صورتهای مالی انجمن از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

۲-۴۳-رسیدگی به مسائل و سایر موضوعات ذیربط با اجرای صحیح مقررات ، رعایت اساسنامه انجمن ،آئین نامه ها و کفایت سیستم کنترل های داخلی.

ماده ۴۴ اختیارات بازرسان

۱-۴۴-بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه به انجمن را از مدیر عامل مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند . مدیر یا مدیران مکلف هستند کلیه اطلاعات مورد نیاز بازرسان و از جمله دفاتر ، گزارشات            سیستم های مکانیزه و غیر مکانیزه ، اسناد حسابداری و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز انها را جهت رسیدگی در اختیار بازرسان قرار دهند .

۲-۴۴-بازرسان می توانند درصورت لزوم ویا بنا به دعوت کتبی هیئت مدیره بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اظهار نمایند . اینگونه نظراتمی بایست در صورتجلسات هیئت مدیره ثبت گردد و به امضاء حاضرین از جمله بازرس یا بازرسان حاضر در جلسه برسد.

۳-۴۴-بازرسان درصورت لزوم میتوانند در ارتباط با انجام وظائف خود و به هزینه انجمن از خدمات موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جهت حسابرسی و رسیدگی به صورتهای مالی انجمن ، رسیدگی به گزارش عملکرد هیئت مدیره و همچنین رسیدگی به بودجه سالانه انجمن بهره مند شوند در چنین مواردی لازمست گزارش موسسه حسابرسی به همراه گزارش بازرس یا بازرسان بصورت توأم در مجمع عمومی عادی سالانه قرائت شود.

 

فصل هفتم

حسابهای انجمن

 

ماده ۴۵ صورتهای مالی انجمن و گزارش عملکرد هیئت مدیره

هیئت مدیره انجمن باید پس از انقضای هر سال مالی صورتهای مالی انجمن مربوط به پایان هر سال مالی را بهمراه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی انجمن در طی سال مالی مزبور و همچنین گزارش بودجه سال مالی بعد را تهیه وتنظیم نماید .گزارشات مزبوردراین ماده بایدحداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه انجمن در اختیار بازرسان گذاشته شود تا پس از رسیدگی بهمراه گزارش بازرسان به مجمع عمومی اعضاء انجمن ارائه گردد .

ماده ۴۶ حق مراجعه اعضاء انجمن

از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه هر یک از اعضاء انجمن می توانند در مرکز انجمن حضور یافته و گزارشات موضوع ماده ۴۵ فوق را مورد مطالعه و بررسی قراردهند .

ماده ۴۷ سال مالی انجمن

سال مالی انجمن از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد

ماده ۴۸ صورتهای مالی میان دوره ای

هیئت مدیره بایدحداقل هر ۶ ماه یکبار صورتهای مالی انجمن را تنظیم و برای هر نوع بررسی در اختیار بازرسان قرار دهد .

ماده ۴۹ ضرورت رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری

در تهیه صورتهای مالی انجمن لازم است استانداردهای پذیرفته شده حسابداری رعایت گردد .

ماده ۵۰ ارائه صورتهای مالی جهت تصویب

صورتهای مالی هر سال حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی انجمن برای تصویب به مجمع عمومی عادی سالانه انجمن تقدیم میگردد .

ماده ۵۱ مفاصاحساب مدیران

تصویب صورتهای مالی هر سال مالی از طرف مجمع عمومی عادی سالانه برای هیئت مدیره بمنزله مفاصاحساب همان سال خواهد بود .

ماده ۵۲ منابع اصلی انجمن برای تامین هزینه های آن

انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است که برای تامین هزینه  انجام فعالیتهای موضوع فعالیت خود ( موضوع ماده ۳ این اساسنامه ) از اعضاء انجمن وجوهی را بعنوان شارژ ماهانه یا تامین هزینه انجام پروژه های عمرانی (ترمیم بافت فرسوده)مجتمع دریافت می نماید و به این ترتیب فاقد سود یا زیان ناشی از فعالیت های آن است و مازاد یا کسری دریافتی نسبت به مخارج به سال مالی بعد انتقال یافته و منبع یا مصرف وجوه را در تهیه بودجه سال مالی آتی تشکیل میدهد .                        وجوه دریافتی توسط انجمن از اعضاء (مالکین)جهت انجام فعالیت های آن امانی است و به انجمن تعلق ندارد و در صورت توقف فعالیت انجمن ، اینگونه وجوه و سایر دارایی های انجمن پس از کسر مطالبات مستند وقطعی اشخاص می بایست به اعضاء (مالکین) انجمن عودت داده شود.

تبصره ۱– مبنای تسهیم هزینه های انجمن اعم از جاری، عمرانی (ترمیم بافت فرسوده)و سایر موارد، مساحت عرصه واعیان ویلا ها و واحدهای تجاری ،صنفی و اداری میباشد. درمورد آپارتمانها مبنای تسهیم قدر السهم متعلق به هر آپارتمان از عرصه بعلاوه مساحت آپارتمان خواهد بود.

تبصره ۲  – در مورد پروژه های عمرانی (هزینه های ترمیم بافت فرسوده)، اقامه دعاوی حقوقی و سایر مخارج استثنای ، ابتدا هزینه پیش بینی شده انجام اینگونه موارد با بودجه عادی ، ( از محل شارژ عادی و معمولی در انطباق با بند ۶ ماده ۲۳) سال مقایسه و نسبت آن مشخص میشود.در صورتیکه نسبت مزبور معادل ده درصد باشد، اتخاذ تصمیم در مورد آن از اختیارات هیئت مدیره است. درصورتیکه نسبت مزبور بین ده تا سی درصد باشد، اتخاذ تصمیم از اختیارات مجمع نمایندگان خیابانها میباشدونهایتاً در صورتیکه نسبت فوق بیش از سی درصد باشد، اتخاذ تصمیم از اختیارات مجمع عمومی عادی انجمن است.

 

فصل هشتم

نمایندگان  خیابانها

 

 

ماده ۵۳ تعداد نمایندگان و شیوه انتخاب آنها

نمایندگان خیابان ها اشخاص مورداعتماد ساکنین خیابانها وآپارتمانهای جنوبی هستند که جهت همکاری و یاری دادن به هیئت مدیره انتخاب میشوند تعداد نمایندگان خیابانها جمعاً ۲۳ نفر میباشند که۱۸نفرآنان از ۱۸خیابان توسط ساکنین هر خیابان و۲نفر از اعضاء هیئت مدیره آپارتمانهای جنوبی برای مدت یکسال انتخاب میشوند ومجموعاً کارگروهی را بنام مجمع نمایندگان خیابانها تشکیل میدهند. همچنین سه نفر از اعضاء هیئت مدیره انجمن با داشتن حق رأی درجلسات مجمع نمایندگان خیابانها شرکت مینمایند.

   تبصره ۱ – انتخاب نماینده هر خیابان از بین داوطلبان مالک علاقمند و واجد صلاحیت هر خیابان و بر اساس رأی کتبی اکثریت مالکین وساکنین ویلا ها وساختمان های مستقر درآن خیابان بعمل می آید در ارتباط با هر خیابان یک نماینده اصلی و یک نماینده علی البدل انتخاب میشودنماینده علی البدل در صورت استعفاء و یا فوت یا غیبت نماینده اصلی جایگزین وی میشود انتخاب نمایندگان اصلی و              علی البدل هر خیابان در جلسه رسمی که به دعوت مدیرعامل انجمن برگزار میشود ، صورت میپذیرد انتخابات هرخیابان با حضور ۳ نفر از اعضاء هیئت مدیره انجمن موردنظارت قرارمیگیرد صورت جلسه مربوط به انتخاب نمایندگان اصلی و علی البدل هر خیابان در دو نسخه تنظیم و پس از امضاء توسط مالکین حاضر در جلسه و ناظران عضوهیئت مدیره به دفتر انجمن تسلیم میگردد.

ماده ۵۴ وظائف و اختیارات مجمع نمایندگان خیابانها و شیوه اتخاذ تصمیمات آنان

مجمع نمایندگان خیابان ها بازوی یاری دهنده هیئت مدیره هستند ووظایف آنها بشرح ذیل است:

۱-۵۴ : ارائه نظرات و پیشنهادات در ارتباط با برنامه های هیئت مدیره

۲-۵۴ : ارائه نظرات و پیشنهادات در مورد گزارشات و درخواست های بازرسان

۳-۵۴ : ارائه نظرات و پیشنهادات در ارتباط با پروژه های عمرانی مجتمع

۴-۵۴ : ارائه نظرات و پیشنهادات در مورد تعیین اعضاء کارگروه های فنی و تخصصی

۵-۵۴ : ارائه نظرات و پیشنهادات در ارتباط با بودجه انجمن

۶-۵۴ : ارائه نظرات و پیشنهادات در ارتباط با دعاوی ذیربط با انجمن

۷-۵۴ : دریافت نظرات مالکین وساکنین هرخیابان درمورد موضوعات ذیربط با اداره مجتمع

۸-۵۴ : بررسی نظرات در جمع نمایندگان خیابان ها و ارائه نتایج بررسی ها به هیئت مدیره انجمن

تبصره۱-اداره جلسات نمایندگان خیابانها شامل موضوعات ذیربط با انتخاب رئیس و نائب رئیس مجمع نمایندگان خیابانها ،شیوه اداره جلسات و تنظیم صورتجلسات مربوطه بر اساس دستور العملی خواهد بود که دراولین جلسه به تصویب نمایندگان خیابانها می رسد.

 

فصل نهم

مقررات عمومی

ماده ۵۵ ضوابط احداث بنا

در ارتباط با احداث  هر گونه بنا در محدوده مجتمع رعایت موارد ذیل الزامی است :

 ۱-۵۵ –  هر قطعه زمین برابر نقشه تفکیکی جامع مجتمع مخصوص احداث یک واحد مسکونی طبق مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران وضوابط    ساخت و ساز مصوبه شهرک بوده وآن  واحد مسکونی فقط دارای یک انشعاب آب کشاورزی و  یک انشعاب آب شرب خواهد بود .

۲-۵۵ – مالکین قبل از هرگونه عملیات ساختمانی اعم از نوسازی ، بازسازی ،محوطه سازی ، تعمیرات و غیره مکلفند درخواست خود را ، کتباً به دفتر انجمن ارائه نمایند. دفتر انجمن درخواست مربوطه را جهت بررسی و نظارت بر اجرای ضوابط ساخت و ساز و تکمیل فرم های مربوطه به دفتر مهندسی انجمن اعلام مینماید تا پس ازتاییدات لازم به همراه                    تعهدنامه های مربوط در خصوص رعایت دقیق انجام ساخت و ساز با طرح تایید شده ومدارک مورد نیاز دیگر مبنای بررسی ومطالعات تکمیلی باشد. مالکین مکلفندمباشرین و پیمانکاران خودرا کتباً معرفی و نهایتاً براساس مدارک ارائه شده ، مجوز شروع عملیات را از مدیریت انجمن دریافت نمایند تعهدنامه های ذیربط دراین مورد میبایست توسط مالکین و پیمانکاران امضاء و تایید شود . درصورت تاییدکتبی دفتر مهندسی انجمن و صدور مجوز شروع عملیات ، نظارت برحسن انجام عملیات ساختمانی در کلیه مراحل به عهده نماینده معرفی شده از سوی                    دفتر مهندسی انجمن خواهد بود که حق دارد از بدو شروع عملیات ساختمانی تا اتمام آن در محل عملیات حضور یافته و برانجام فعالیت ها و انطباق آنها با مجوزهای صادره نظارت داشته باشد . نماینده دفتر مهندسی موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، مراتب امر را با قید “تسریع” به مدیریت انجمن و بصورت همزمان به دفترمهندسی گزارش نماید. مدیرعامل موظف است بلافاصله به هر روش ممکن از ادامه عملیات ساختمانی و ورود مصالح و عوامل کار به داخل مجتمع تا رفع مورد تخلف و تایید مجدد دفتر مهندسی انجمن جلوگیری نماید . بدیهی است که این اقدام جهت حفظ حقوق عامه بوده ومشمول عناوین مجرمانه ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نمی باشد. 

۳-۵۵- احداث بنا فقط میبایست در بخش شمالی هر قطعه زمین صورت گیرد. باهماهنگی شهرداری وهیئت مدیره احداث وبازسازی هرگونه سازه اعم از آلاچیق ، آبنما ، گلخانه ، پارکینگ ، استخر ، جکوزی و متعلقات آن و غیره نیز مانند سایر ضوابط احداث نیازمند اخذ تاییدات لازم از دفتر مهندسی میباشد . مدیرعامل انجمن مکلف به رعایت ضوابط این بند میباشد و هرگونه عمل وی در جلوگیری از ساخت و سازهایی که طبق بند فوق ممنوع اعلام شده است ، از مصادیق عناوین مجرمانه ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب نمی شود.

۴-۵۵ – با توجه به اینکه مجتمع مسکونی شهرک دهکده ، یک مجتمع مسکونی است ، لذا احداث هر نوع بنا با کاربری اداری یا تجاری یا خدماتی در محل های مسکونی و یا تغییر کاربری محل از مسکونی به اداری یا تجاری یا خدماتی مطلقأ ممنوع است .

۵-۵۵- هر گونه تغییرات غیر معمول در محل استقرار درب های ورودی هر قطعه زمین و جابجائی محل دربهای ورودی ممنوع است .

۶-۵۵- حمل مصالح ساختمانی در غیرازروزها یا ساعات زمانی مقرر از سوی هیئت مدیره ممنوع است .

۷-۵۵ – آن گروه از مالکین یا ساکنین که نخاله ها و اضافات ساختمانی خود را بخارج از منازل و به معابر عمومی انتقال می دهند ، مکلفند ظرف مدت مقرر از سوی هیئت مدیره اینگونه نخاله ها و اضافات ساختمانی را بخارج از مجتمع منتقل نمایند در غیر اینصورت انجمن نسبت به حمل آنها راسأ اقدام نموده و هزینه حاصله را برابر تعرفه مصوب هیئت مدیره از مالک یا ساکن ویلا دریافت خواهد نمود .

ماده ۵۶ ضوابط ذیربط با مشاعات

کلیه تاسیسات وساختمان مرکزی انجمن ، رستوران ، پارکها ، محلهای تفریحی از قبیل پارک بازی کودکان ، استخر عمومی واقع در پارک کودک ، زمین ها و مکان های ورزشی ، وسائل و تاسیسات ورزشی مستقر در خیابان ها و پارک ها جزء قسمت های مشترک  و عمومی بوده و در مالکیت مشاع انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده می باشد و لذا به هیچوجه قابل فروش و واگذاری اعم از عین یا منافع ، نبوده و هیچیک از مالکین و ساکنین نیزحق استفاده اختصاصی از اینگونه مشاعات را ندارند . همچنین در صورت ایراد هرگونه خسارت به اینگونه  تاسیسات ، درصورتیکه این گونه خسارات عمدی نباشد، شخص خاطی می بایست به هزینه خود نسبت به بر طرف ساختن خسارات و آثار آن در اسرع وقت اقدام نماید در غیر اینصورت و نیز در صورت عمدی بودن خسارات ، انجمن می تواند علیه وی متناسباً طرح دعوی نماید .

ماده ۵۷ ضوابط ذیربط با انتقال مالکیت و حمل اثاثیه

۱-۵۷ – بر اساس مراتب مندرج در تبصره ۱ و ۲ ماده ۵ این اساسنامه ، مالکیت یا سکونت در محل مجتمع بمنزله قبول مفاد این اساسنامه و تصمیمات متخذه از سوی مجامع عمومی و هیئت مدیره انجمن می باشد .

۲-۵۷- کلیه مالکینی که قصدانتقال ملک خودرا بعنوان اجاره یا فروش داشته باشندموظفندقبل از انتقال از دفتر انجمن مفاصاحساب مبنی بر پرداخت کلیه دیون خدماتی را (اعم از هزینه های مشترک مستمر وغیر مستمر،هزینه پروژه های عمرانی (ترمیم بافت فرسوده)و هزینه آبرسانی) دریافت نمایند و نسخه ای از آن را در اختیار خریدار یا مستاجر قرار دهند .

۳-۵۷- کلیه خریداران یا اجاره کنندگان واحدهای مسکونی و غیر مسکونی موظفند از زمان آغاز سکونت یا اقامت خود در محل مجتمع اساسنامه و سایر مقررات ذیربط با مجتمع را مطالعه کرده و با وظائف و مسئولیت های مربوط به خود و مقررات و الزامات ذیربط با اقامت در مجتمع آشنا شده و آنها را رعایت نمایند. هیئت مدیره انجمن موظف است با تهیه بروشور و سایر وسایل  اطلاع رسانی اینگونه مراتب را پیشاپیش به اطلاع مالکین وساکنین مجتمع برساند . ودراین مورد تعهد لازم را از شخص منتقل الیه اخذ نماید.

۴-۵۷- مالکین مکلفند بمحض انعقاد عقد اجاره ، نسخه ای از اجاره نامه را به دفتر انجمن ارائه نمایند. مدیرعامل انجمن از حق نظارت و دخالت بر مفاد اجاره نامه و حسن اجرای آن تا جائیکه مربوطه به حقوق عامه شهروندان باشد ، برخوردارخواهد بود کمااینکه مالکین فوق مسئول مستقیم کلیه اعمال و رفتار مستاجر ومهمان یا مهمانان مستاجر یا باغبان واحد خود خواهند بود و چنانچه مهمان یا مهمانان و نیز شخص مستاجر یا باغبان واحدمربوطه مشکلی را اعم از مالی یا اخلاقی ویا عدم رعایت ضوابط شهرک و غیره در مجتمع ایجاد کنند، مدیرعامل مراتب را بصورت مکتوب به مالک (موجر) ابلاغ مینماید ومالک مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ نسبت به حل و فصل مشکل مبتلا به بنحویکه مورد تایید مدیرعامل بوده باشد ، اقدام نماید درغیر اینصورت جبران کلیه خسارات وارده به مجتمع اعم از مالی یا غیر آن بعهده شخص مالک خواهد بود.

۵-۵۷- ورود یا خروج هرگونه اثاثیه یا مصالح ساختمانی مشروط به دریافت مجوز کتبی از              دفتر  انجمن می باشد . درغیراینصورت از ورود یا خروج اثاثیه یا هرگونه مصالح ساختمانی ممانعت بعمل خواهد آمد واین عمل مشمول عناوین مجرمانه ایجادمزاحمت یا ممانعت از حق نخواهد بود .

ماده ۵۸ ضوابط ذیربط با تردد وسائط نقلیه در داخل مجتمع

۱-۵۸ – کلیه رانندگان موظفند علاوه بر رعایت مقررات و قوانین رانندگی کشور ، در داخل مجتمع مقررات ذیل را نیز رعایت نمایند .

۲-۵۸- تعلیم رانندگی در داخل مجتمع ممنوع است .

۳-۵۸- حداکثر سرعت مجاز رانندگی در داخل مجتمع از سوی هیئت مدیره تعیین و علائم آن در محل های مربوط نصب می شود .

۴-۵۸- هیچیک از مالکین یا ساکنین مجتمع مجاز به پارک وسائط نقلیه سنگین از قبیل تریلی ، کامیون ، مینی بوس ، اتوبوس و همچنین ماشین آلات کشاورزی و راهسازی ، قایق و کاروان در خیابان های  مجتمع نیستند .

۵-۵۸- ایجاد سر و صدای ناهنجار وسائط نقلیه موتوری و موتور سیکلت در محوطه مجتمع مطلقأ ممنوع است .

۶-۵۸- هیئت مدیره می تواند جهت کنترل تردد وسائط نقلیه موتوری به داخل مجتمع استفاده از آرم یا کارت تردد را الزامی نماید .

۷-۵۸- اطلاعات مربوط به کلیه وانت بارها ، کامیون های باری و کامیون های کانتینر دار که برای حمل مصالح ، کالاها یا اثاثیه به داخل مجتمع وارد یا از آن خارج میشوند در دفتر نگهبانی مجتمع در محل درب ورودی مجتمع  ثبت و ضبط خواهد شد . اینگونه اطلاعات شامل شماره و تاریخ مجوز صادره ، نوع وسیله نقلیه ، شماره وسیله نقلیه ، نام راننده و ساعت ورود و خروج میباشد .

ماده ۵۹- سایر مقررات

۱-۵۹- ساکنین مجتمع ملزم و موظف به رعایت شئونات اسلامی در محل مجتمع می باشند .

۲-۵۹- حمل اسلحه ، تیر اندازی و شکار پرندگان توسط مالکین وافراد غیرمجازدر داخل مجتمع ممنوع است .

۳-۵۹- نگاهداری دام وطیور در محل مجتمع ممنوع است .

۴-۵۹- ساکنین مجتمع حق ندارند کود مورد نیاز باغچه های خود را در معابر عمومی تخلیه نمایند

۵-۵۹- ایجاد سر و صدا در ساعات استراحت ساکنین و بویژه در ساعات مقرر از سوی            هیئت مدیره ممنوع است.

۶-۵۹- ساکنین مجتمع مجاز نیستند کارگران و کارکنانی را که قبلأ در استخدام انجمن بوده اند و متعاقبأبهردلیل اخراج شده اند و اسامی آنان نیز بنحو مقتضی اعلام و ابلاغ شده است ، بکارگیرند.

۷-۵۹- ساکنین مجتمع بدون موافقت مدیر عامل انجمن مجاز به استفاده از خدمات کارکنان و کارگرانی که در استخدام انجمن هستند و اسامی آنها نیز بطور مستمر برای اطلاع ساکنین اعلام میشود ، نمی باشند

۸-۵۹ – ساکنین مجتمع که از خدمات باغبانان و کارگران شخصی بطور مستمر استفاده میکنند مکلفند قبل از آغاز همکاری با آنها ، مشخصات آنان را به مدیریت انجمن اطلاع و مدارک مورد نیاز را جهت صدور کارت تردد در اختیار دفتر انجمن قرار دهند.همچنین ساکنین لازم است قبل از آغاز همکاری با باغبانان و کارگران به لحاظ رعایت امنیت وضعیت آنها را از دفتر انجمن استعلام کنند .

۹-۵۹- تردد صاحبان مغازه ها و کارکنان و منسوبین آنها نیزصرفأ مشروط به اخذ مجوز و صدور کارت تردد برای آنان است .

۱۰-۵۹ – دراجرای بندهای ۶ و۸ و۹ ماده ۵۹ ، مدیرعامل مکلف است بطریق مقتضی از ورود اینگونه افراد به داخل مجتمع جلوگیری نماید و این عمل مدیرعامل مشمول عناوین مجرمانه مانند ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق و غیره … نمی باشد.

۱۱-۵۹ – مدیرعامل مکلف است دستور جلوگیری از ورود و خروج اسباب و اثاثیه افرادی راکه ،   ۵ ماه شارژماهیانه خود را پرداخت ننموده و یا مبالغی از بابت هزینه های عمرانی                             (ترمیم بافت فرسوده)، خسارت وارده به مجتمع ، حق الوکاله وکیل وامثال آن بدهکار باشند صادر که توسط نگهبانی اجرا خواهد شد. بدیهی است این جلوگیری مشمول عناوین مجرمانه ایجاد مزاحمت وممانعت از حق نخواهد بود.

۱۲-۵۹ –چنانچه هریک از ساکنین ، دیون مقرره دراین اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی و یا مصوبات هیئت مدیره را در موعد مقرر پرداخت ننماید و پرونده مربوطه به وکیل ارجاع گردد، شخص مدیون مکلف است علاوه بردین اولیه میزان ده درصد از بدهی خود را نیزبعنوان جبران خسارت وارده به انجمن پرداخت نماید .

 

فصل دهم

انحلال و تصفیه

 

                                                                          

ماده ۶۰ موارد انحلال انجمن

۱-۶۰-عدم تامین هزینه ها و عدم امکان پرداخت بدهی ها

در مواردی که بر اثر عدم پرداخت و تامین هزینه ها توسط اعضاء انجمن ،ادامه فعالیت آن         امکان پذیر نشود ، هیئت مدیره بلافاصله مجمع  عمومی فوق العاده را دعوت می نماید تا موضوع             انحلال یا ادامه فعالیت انجمن مورد شور و اتخاذ تصمیم قرار گیرد .

هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال انجمن ندهد ، در همان جلسه می بایست روش تامین هزینه ها وبدهی های انجمن به اشخاص را مشخص نماید . در صورتیکه هیئت مدیره انجمن به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند منعقد گردد و یا اتخاذ تصمیم نماید ، در اینصورت هر ذینفع می تواند انحلال انجمن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند .

۲-۶۰-در سایر موارد بشرح ذیل :

الف – وقتی که انجام موضوع فعالیت انجمن به هر دلیل غیر ممکن شود .

ب – در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده انجمن به هر علتی رای به انحلال انجمن بدهد

 ج – در صورت صدور حکم قطعی دادگاه از سوی مراجع قضائی

ماده ۶۱ تصفیه

 هرگاه انجمن طبق مفاد ماده ۶۰ فوق منحل گردد ، تصفیه امور آن از طریق انتخاب هیئت تصفیه صورت می پذیرد. خالص دارائی های شرکت (یعنی جمع دارائی ها به ارزش زمان تصفیه پس از کسر بدهی های قطعی انجمن به اشخاص) میبایست به اعضاء (مالکین)عودت داده شود.

 

فصل یازدهم

سایر موارد

 

 ماده ۶۲ موضوعات پیش بینی نشده

موضوعاتی که در اساسنامه حاضر پیش بینی نشده است ، مشمول مقررات قانون تملک آپارتمانها مصوّب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۴۳ و آئین نامه اجرائی آن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ و همچنین سایر قوانین و مقررات جاری کشور و یا تصمیمات مجامع انجمن خواهد بود .

این اساسنامه مشتمل بر۱۱فصل و ۶۲ ماده و ۲۳ تبصره می باشد و در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۹ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده رسیده است و جایگزین اساسنامه مصوب۱۳۸۷/۴/۱۴ (اساسنامه سابق) میگردد.

اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده