آخرین اخبار

اطلاعیه شماره ۴۹

اطلاعیه شماره ۴۹

تاریخ:۱۴۰۱/۷/۹ شماره : ۱۱۱۲۶ اطلاعیه شماره ۴۹ از اهالی محترم تقاضا می شود در صورت عدم نیاز به باقیمانده حق آبه سال ۱۴۰۱ و یا بخشی از آن، مراتب را به دفتر مدیریت مجتمع جهت اهدا به مشترکین پرمصرف اعلام فرمایند. هیئت مدیره انجمن...

اطلاعیه شماره ۴۸

اطلاعیه شماره ۴۸

تاریخ:۱۹/۶/۱۴۰۱ شماره :۱۱۰۹۶ اطلاعیه شماره ۴۸ برابر پیشنهاد مورخ۱۴۰۱/۵/۱۲ مجمع نمایندگان خیابانها و مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ هیئت مدیره انجمن نسبت به خریداری مقداری سم جهت امحاء موش اقدام شده است. لذا اهالی محترم می توانند جهت تهیه سم مزبور با قیمت خرید به دفتر خدمات...

اطلاعیه شماره ۴۷

اطلاعیه شماره ۴۷

                                                                                                                               تاریخ:۱۴۰۱/۵/۲۳                                                                                                                              ...

اطلاعیه

اطلاعیه

تاریخ:۹/۵/۱۴۰۱ شماره :۱۱۰۳۹   اطلاعیه-  شماره ۴۶ واکسیناسیون جهت کنترل همه گیری کرونا با همکاری آقایان مهندس همایون ایران پور و دکتر جواد پورجبار، روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۵/۷ در محل دفتر خدمات توسط عوامل محترم شبکه بهداشت فردیس انجام شد و تعداد ۱۱۹ نفر در این روز واکسینه...