اعلام زمان تنفس دوم

اعلام زمان تنفس دوم

تاریخ:۱۴۰۱/۴/۱۲ شماره: ۱۱۰۰۱ اطلاعیه-شماره ۴۴ با توجه به اعلام تنفس در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۰، به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبین عضویت در هیئت مدیره، از کلیه اعضای انجمن تقاضا می شود، داوطلبی خود را به دفتر خدمات انجمن اعلام فرمایند. جلسه تنفس دوم ، روز جمعه ساعت...
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم

صورت‌‌ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم  مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۷ انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج  با شماره ثبت ۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۱۸۵۹ نظر به اینکه تعداد حاضران در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۳، به حد نصاب قانونی نرسیده بود، در پی...
اعلام زمان تنفس دوم

اعلام زمان تنفس

تاریخ:۱۴۰۱/۳/۳۱ شماره:۱۰۹۷۹ اطلاعیه-شماره ۴۳ با توجه به اعلام تنفس در جلسه دوم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۷، به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبین عضویت در هیئت مدیره، از کلیه اعضای انجمن تقاضا می شود، داوطلبی خود را به دفتر خدمات انجمن اعلام فرمایند....
آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج ( دهکده )     تاریخ آگهی :۱۴۰۱/۳/۱۴ شماره : ۱۰۹۵۳ مالکین محترم    با سلام و احترام   زمان و محل  برگزاری         نوبت دوم      روز جمعه ۲۷  خرداد  ۱۴۰۱  -(۱۴۰۱/۳/۲۷ )...