داوطلبین نمایندگان خیابان ها

داوطلبین نمایندگان خیابان ها

اطلاعیه شماره ۱۴ بدینوسیله از مالکان محترمی که به عنوان «نماینده خیابان» داوطلب همکاری با انجمن مالکان هستند دعوت به عمل می آید اعلام آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۸/۱۵ به دفتر خدمات تحویل و رسید دریافت نمایند. هیئت مدیره انجمن...
واکسیناسیون

واکسیناسیون

اطلاعیه شماره ۱۵ روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۸/۷  واکسن کرونا برای اهالی مجتمع از ساعت ۹ الی ۱۶ در محل دفتر خدمات برای گروه سنی بالای ۱۲ سال توسط عوامل محترم شبکه بهداشت فردیس تزریق می شود. هیئت مدیره انجمن...
مجمع تعاونی مصرف محلی اهالی دهکده ( خانه کرج )

مجمع تعاونی مصرف محلی اهالی دهکده ( خانه کرج )

آگهی دعوت به مجمع  عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مصرف محلی دهکده بدینوسیله به اطلاع اعضا محترم می رساند: جلسه فوق راس ساعت ۱۰:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۴ در محل دفتر خدمات تشکیل می گردد. دستور جلسه: استماع گزارش رئیس هیئت مدیره در مورد استعفای دسته جمعی اعضاء...
واکسیناسیون

واکسیناسیون

روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ واکسن کرونا برای اهالی مجتمع از ساعت ۹ الی ۱۶ در محل دفتر خدمات برای گروه سنی بالای ۱۲ سال توسط عوامل محترم شبکه بهداشت فردیس تزریق می...
هرس نکردن درختان مثمر و غیر مثمر

هرس نکردن درختان مثمر و غیر مثمر

جهت جلوگیری از تداخل در جمع آوری برگهای خزان شده و شاخه های بریده شده درختان از ابتدای آبان ماه تا پایان آذر ماه سال جاری هرس درختان مثمر و غیر مثمر مجاز نمی باشد. در صورت اقدام به هرس در زمان یاد شده، ساکن ویلا موظف به جمع آوری شاخه های هرس شده وانتقال آن به خارج از...
واکسیناسیون

واکسیناسیون

اطلاعیه روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۷/۹ واکسن کرونا برای اهالی مجتمع از ساعت ۹ الی ۱۶ در محل دفتر خدمات برای گروه سنی بالای ۱۲ سال توسط عوامل محترم شبکه بهداشت فردیس تزریق می شود. هیئت مدیره انجمن...