اعلام زمان تنفس

اعلام زمان تنفس

تاریخ:۱۴۰۱/۳/۳۱ شماره:۱۰۹۷۹ اطلاعیه-شماره ۴۳ با توجه به اعلام تنفس در جلسه دوم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۷، به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبین عضویت در هیئت مدیره، از کلیه اعضای انجمن تقاضا می شود، داوطلبی خود را به دفتر خدمات انجمن اعلام فرمایند....
آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج ( دهکده )     تاریخ آگهی :۱۴۰۱/۳/۱۴ شماره : ۱۰۹۵۳ مالکین محترم    با سلام و احترام   زمان و محل  برگزاری         نوبت دوم      روز جمعه ۲۷  خرداد  ۱۴۰۱  -(۱۴۰۱/۳/۲۷ )...
اعلام زمان تنفس

اطلاعیه

تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۹                                       شماره: ۱۰۹۲۸     اطلاعیه شماره ۴۱ شهروندان گرامی با سلام و احترام؛ تمامی اعضای هیئت مدیره در صدد بودند که مجمع عمومی عادی سالیانه در اولین فرصت برگزار شود تا افراد جدید با تخصص‌ها و تفکرات و تجارب خود بتوانند سرعت...