اطلاعیه ۱۰۰

اطلاعیه ۱۰۰

تاریخ:۱۴۰۲/۹/۵ شماره:۱۱۷۴۶  پیرو اطلاعیه شماره ۹۷ تا مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ دو گروه که اسامی و مشخصات آنها به پیوست تقدیم می گردد داوطلب همکاری با انجمن مالکان به عنوان عضو افتخاری گروه مدیریت خانه فرهنگ می باشند. مطابق بند ج ماده ۵ شیوه نامه خانه فرهنگ انتخاب گروه مدیریت از...
گردشکار صندوق رفاه کارکنان

گردشکار صندوق رفاه کارکنان

گردشکار ضمن تشکر و قدر دانی از تمامی اهالی مجتمع که با درک وضعیت اقتصادی جامعه با اهداء وجوه خود به صندوق رفاه کارکنان انجمن سبب دلگرمی و افزایش روحیه خدمتی آنان می گردند ،بدینوسیله به اطلاع می رساند در خصوص مرحله هفتم کمکهای مردمی به این صندوق به شرح زیر اقدام گردید...
اطلاعیه ۹۹

اطلاعیه ۹۹

تاریخ:۱۴۰۲/۸/۲۳ شماره: ۱۱۷۳۷ مراسم بازدید از پروژه ساختمان پارک، بدینوسیله از شما همسایه محترم دعوت میشود در روز جمعه ۲۶ آبان ماه ، ساعت ۱۲ ظهر ، در این مراسم شرکت بفرمایید .                                                      هیأت مدیره انجمن...
گردشکار صندوق رفاه کارکنان

اطلاعیه ۹۸

تاریخ:۱۴۰۲/۸/۱۶ شماره:۱۱۷۳۲ شهروندان گرامی با سلام و احترام، صندوق رفاه کارکنان مجتمع در نظر دارد تا پایان آبان ماه یک سبد کالا کمک معیشتی به کارکنان شهرک اهداء نماید. بدینوسیله تقاضا می شود در صورت تمایل کمک های نقدی خود را به شماره کارت ۵۰۵۷۸۵۱۰۲۴۶۷۷۳۳۵ به نام...
اطلاعیه شماره ۹۷

اطلاعیه شماره ۹۷

تاریخ:۱۴۰۲/۸/۹ شماره:۱۱۷۲۵ بدینوسیله از اهالی محترمی که به عنوان « عضو گروه مدیریت خانه فرهنگ » داوطلب همکاری با انجمن مالکان هستند دعوت به عمل می آید اعلام آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۲/۸/۳۰ به دفتر مدیریت تحویل و رسید دریافت نمایند. هیأت...