اطلاعیه – آمادگی عضویت در هیئت مدیره انجمن مالکان

اطلاعیه – آمادگی عضویت در هیئت مدیره انجمن مالکان

 اعضای محترم انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده  با سلام و احترام: طبق ماده ۲۶ از فصل سوم اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده، مدت خدمت اعضاء هیئت مدیره دو سال تعیین شده است و به استناد ماده فوق زمان خدمت اعضاء هیئت مدیره فعلی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹...
اطلاعیه – آمادگی عضویت در هیئت مدیره انجمن مالکان

اطلاعیه مهم

                                             اطلاعیه در راستای راهبرد شایسته گزینی انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده ، هیئت مدیره این انجمن از شهروندان مالک و یا بستگان درجه یک ایشان( براساس ماده ۳۹ اساسنامه انجمن مالکان ) که علاقمند ، خلاق و خوش سابقه بوده  و...

اساسنامه هیئت امناء

اساسنامه مجتمع مسکونی دهکده نسخه نهایی مورخ بیست خرداد نود و هشت برای دانلود اساسنامه روی دکمه زیر کلیک کنید دانلود...
اطلاعیه – آمادگی عضویت در هیئت مدیره انجمن مالکان

آگهی مجمع عمومی فوق العاده (آخرین نوبت)

تاریخ آگهی : ۹۸/۳/۱۱                                                                                                                                                                                 شماره : ۹۷۳۹ آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده   مالکین محترم مجتمع...