آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شهرک دهکده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شهرک دهکده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده تاریخ آگهی : ۹۸/۲/۷ شماره : ۹۷۰۶ مالکین محترم  با سلام و احترام زمان  و محلبرگزاری   آخرین نوبت نوبت دوم  روز جمعه  ۲۰  اردیبهشت ماه ۱۳۹۸  -(۱۳۹۸/۲/۲۰) ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰ محل برگزاری – سالن...

اساسنامه پیشنهادی هیئت امناء شهرک دهکده

نسخه ۲۸/۱/۱۳۹۸ پیش نویس اساسنامه مجتمع مسکونی شهرک دهکده (هیئت امناء) *** اجرای این اساسنامه، ازنظر تهیه کنندگان  منوط است به اصلاح اساسنامه انجمن  *** تهیه کنندگان احمد لشکری – خسرو مقصودی – ناصر سبزه‌‌ زار – سعید جناب زاده  – هادی اقوامی...
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شهرک دهکده

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول ۱۳۹۸/۲/۶

?آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده مالکین محترم با سلام و احترام در اجرای ماده ۱۰ اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده بدینوسیله ،از کلیه مالکین ویا نماینده قانونی آنان دعوت میشود درجلسه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن...
اطلاعیه

اطلاعیه

شهروندان گرامی احتراماً با توجه به شروع فصل سرما وبدلیل عدم امکانات وسایل گرمایشی لازم جهت سالن اجتماعات پارک شهرک ، بدینوسیله جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم جمعه مورخه  ۱۳۹۷/۸/۲۵ در سالن دفتر خدمات برگزار...
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شهرک دهکده

آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم -۱۳۹۷/۸/۲۵

                                                                                                                   تاریخ آگهی :۹۷/۸/۷-شماره : ۹۵۶۷ آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم مالکین محترم مجتمع مسکونی خانه کرج با سلام و احترام در اجرای ماده ۲۰ اساسنامه...