آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم (نوبت آخر) ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم (نوبت آخر) ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده مالکین محترم                                                                                                                                                                                     ...
اطلاعیه – آمادگی عضویت در هیئت مدیره انجمن مالکان

اطلاعیه – آمادگی عضویت در هیئت مدیره انجمن مالکان

 اعضای محترم انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده  با سلام و احترام: طبق ماده ۲۶ از فصل سوم اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده، مدت خدمت اعضاء هیئت مدیره دو سال تعیین شده است و به استناد ماده فوق زمان خدمت اعضاء هیئت مدیره فعلی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹...
اطلاعیه – آمادگی عضویت در هیئت مدیره انجمن مالکان

اطلاعیه مهم

                                             اطلاعیه در راستای راهبرد شایسته گزینی انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده ، هیئت مدیره این انجمن از شهروندان مالک و یا بستگان درجه یک ایشان( براساس ماده ۳۹ اساسنامه انجمن مالکان ) که علاقمند ، خلاق و خوش سابقه بوده  و...

اساسنامه هیئت امناء

اساسنامه مجتمع مسکونی دهکده نسخه نهایی مورخ بیست خرداد نود و هشت برای دانلود اساسنامه روی دکمه زیر کلیک کنید دانلود...