صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم ۱۳۹۹/۴/۲۰

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم ۱۳۹۹/۴/۲۰

صورتجلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۹۹/۴/۲۰ جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده به شماره ثبت ۷۰۷ با حضور نماینده محترم فرمانداری شهرستان فردیس جناب آقای اسدالهی و۱۴۴ نفر از مالکین و یا نمایندگان محترم آنها مقارن ساعت...
آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم (نوبت آخر) ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم (نوبت آخر) ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده مالکین محترم                                                                                                                                                                                     ...
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم ۱۳۹۹/۴/۲۰

اطلاعیه – آمادگی عضویت در هیئت مدیره انجمن مالکان

 اعضای محترم انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده  با سلام و احترام: طبق ماده ۲۶ از فصل سوم اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده، مدت خدمت اعضاء هیئت مدیره دو سال تعیین شده است و به استناد ماده فوق زمان خدمت اعضاء هیئت مدیره فعلی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹...
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم ۱۳۹۹/۴/۲۰

اطلاعیه مهم

                                             اطلاعیه در راستای راهبرد شایسته گزینی انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده ، هیئت مدیره این انجمن از شهروندان مالک و یا بستگان درجه یک ایشان( براساس ماده ۳۹ اساسنامه انجمن مالکان ) که علاقمند ، خلاق و خوش سابقه بوده  و...