علل ترکیدن پوست تنه درختان میوه

علل ترکیدن پوست تنه درختان میوه

علل ترکیدن پوست تنه درختان میوه?‍? ✅ ترکیدگی و شکاف در تنه درختان میوه امری نسبتا” معمولی است و ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از متداول ترین علل ترکیدگی ها و شکاف ها در تنه های درخت دمای سرد(هوای سرد و یخبندان) است. به این شکاف ها ترکیدگی دراثر یخ زدگی...