تبریک

تبریک

با حکم وزارت کشور آیین معرفی آقای مهندس منوچهر غفاری به عنوان اولین شهردار فردیس با حضور مسئولین استان البرز و شهرستانهای همجوار در فرهنگسرای ولایت برگزار گردید هیئت مدیره انجمن مالکان این انتصاب شایسته را به مردم شهرستان فردیس بویژه شهروندان گرامی تبریک...