تاریخ:۱۴۰۳/۴/۲۰

شماره:۱۱۹۹۰

بدینوسیله از کلیه داوطلبین محترم عضویت هیأت مدیره و بازرسین انجمن تقاضا می شود جهت معرفی و اعلام برنامه های خود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول که در سالن اجتماعات دهکده در مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.

هیأت مدیره انجمن مالکان