آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت اول ) انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده

تاریخ آگهی :۱۴۰۳/۴/۶

شماره : ۱۱۹۷۱

مالکین محترم   

با سلام و احترام

زمان و محل برگزاری : ۲۲ تیر ۱۴۰۳  ( ۱۴۰۳/۴/۲۲ ) ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰ -محل برگزاری، سالن اجتماعات دهکده

در اجرای ماده ۱۰ اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده به شماره ثبت ۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۱۸۵۹ بدینوسیله، از کلیه مالکین و یا نماینده قانونی آنان دعوت میشود درجلسه مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت اول ) انجمن بشرح مندرج درآگهی دعوت حضور یابند.

دستورجلسه

 • استماع گزارش هیأت مدیره
 • استماع گزارش خزانه دار
 • استماع گزارش بازرسان
 • ارائه و بررسی صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ و تصویب آن
 • طرح ، بررسی و تصویب مبلغ ورودیه و ترمیم بافت فرسوده
 • طرح ، بررسی و تصویب بودجه جاری و عمرانی پیشنهادی هیأت مدیره در سال ۱۴۰۳ و تصویب آن
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار
 • انتخاب دوره ای اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان

        صورتهای مالی منتهی به مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در دفترشهرک آماده ارائه و رؤیت شهروندان میباشد.

نکات حائز توجه :

 • شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی مطابق ماده ۱۱ اساسنامه می باشد.
 • ارائه مدارک مربوط به احراز هویت شامل شناسنامه یا کارت ملی در زمان ورود به جلسه الزامی است.
 • جلسه مجمع رأس ساعت اعلام شده آغاز خواهد شد خواهشمند است ۴۵ دقیقه قبل از ساعت آغاز جلسه برای دریافت برگ رأی و امضاء فهرست اسامی حاضرین در جلسه حضور بهم رسانید.
 • هریک از اعضاء انجمن میتواند نام ۵ نفررا جهت تصدی سمت اعضای هیأت مدیره و ۲ نفر را جهت تصدی سمت بازرسی در برگ انتخابات درج نمایند.
 • خواهشمند است جلسه مجمع را قبل از پایان آن ترک نفرمائید در صورتیکه بنا بر شرایط اضطراری ناگزیر از ترک محل جلسه هستید برگ رأی خود را تکمیل و در داخل صندوق بیاندازید. 

                                                                                                                علیرضا ف خرمی

                                                                                                  رئیس  هیأت مدیره انجمن مالکان

     ماده ۱۱ شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی

در کلیه مجامع عمومی ، هر یک از اعضاء انجمن یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها می توانند حضور یابند . هر یک از اعضاء در جلسه مجمع عمومی یا فوق العاده فقط دارای یک رأی می باشند .

تبصره ۱ در صورت تعدد مالکیت در هر واحد مسکونی ، مالکین آن واحد فقط یک نفر نماینده از طرف خود معرفی خواهند نمود  .

تبصره ۲ در صورتیکه مالک شخصیت حقوقی داشته باشد ، نماینده آن با ارائه معرفی نامه رسمی می تواند در جلسه مجمع حضور یابد  .

تبصره۳در ارتباط با مجتمع های آپارتمانی مستقر در جنوب مجتمع مسکونی شهرک دهکده، از هر بلوک یک نفر نماینده که به تایید ساکنین آن بلوک رسیده باشد میتواند درمجامع شرکت نماید (جمعاً ۱۹ نفر)

تبصره ۴هر یک ازمالکین ویلاها حداکثر می تواند وکالت دو نفر دیگر از اعضاء ( مالکین ) را در جلسات مجمع عهده دار شود .

خواهشمند است قبل از تشکیل مجمع جهت دریافت و تکمیل برگه مخصوص وکالت به دفتر مدیریت دهکده مراجعه فرمایید.

صرفاً برگه های مخصوص وکالت دفتر مدیریت که جهت شرکت در مجمع عمومی سالانه ۱۴۰۳ تهیه و تنظیم شده است، معتبر می باشد.