تاریخ:۱۴۰۳/۲/۱۶ 

شماره: ۱۱۹۲۰

پیرو اطلاعیه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ مدت اعلام داوطلبی جهت عضویت در هیأت مدیره و بازرسین انجمن مالکان تا مورخ ۱۴۰۳/۳/۳ تمدید شد.

هیأت مدیره انجمن مالکان