شماره:۱۱۸۵۳

تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۵

جلسه مجمع عمومی مجتمع، فردا مورخ ۶/۱۲/۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۰ در ساختمان پارک برگزار خواهد شد.

                  هیأت مدیره انجمن مالکان مجتمع