شماره:۱۱۸۴۹

تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۵

السلام علیک

یا قائم آل محمدعج

دعوتید به جشن بزرگ نیمه شعبان

شنبه ۵ اسفند ماه ساعت ۱۹

مکان میدان شهرک ( میدان وحدت )

همراه با پذیرایی و نورافشانی

پایگاه رسول اکرم (ص ) و مسجدالنبی و مدیریت شهرک