تاریخ:۱۴۰۲/۹/۹

شماره ۱۱۷۵۰

                                                                               اطلاعیه شماره ۱۰۱                                                                         پیرو اطلاعیه شماره ۱۰۰ 

ضمن تشکر از اهالی محترم مجتمع بابت مشارکت درنظر سنجی گروه مدیریت خانه فرهنگ به استحضارمی رساند :گروه شماره یک (نوآوران ) با اخذ ۷۴% آراء به عنوان اعضای جدید گروه مدیریت خانه فرهنگ به مدت یک سال توسط هیأت مدیره انجمن مالکان منصوب می شوند .

بدینوسیله از زحمات سرکارخانم ها:اقدس قریشی، پروانه صابر، رویا اشرفیان وجناب آقای اردلان پورفرهادی همچنین سایر اهالی علاقمند که از آذر ماه ۱۴۰۱تا کنون در جهت ارتقای مشارکت اهالی مجتمع در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی تلاش نموده اند تشکر و قدردانی می گردد.

                                                                                                                      هیأت مدیره انجمن مالکان