گردشکار

ضمن تشکر و قدر دانی از تمامی اهالی مجتمع که با درک وضعیت اقتصادی جامعه با اهداء وجوه خود به صندوق رفاه کارکنان انجمن سبب دلگرمی و افزایش روحیه خدمتی آنان می گردند ،بدینوسیله به اطلاع می رساند در خصوص مرحله هفتم کمکهای مردمی به این صندوق به شرح زیر اقدام گردید .

در مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ تعداد ۵۸ فقره بن کارت فروشگاه افق کوروش تهیه و بین ۵۸ نفر کارکنان انجمن توزیع گردید.

                                                                                    ریال

واریزی  اهالی مجتمع                                                  ۶۷۰.۹۹۹.۸۹۴

کسر میشود :

بن کارت۵۸ فقره                                                     ( ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰)

هزینه ایاب ذهاب                                                      (۲.۰۰۰.۰۰۰)

مانده موجودی صندوق                                                ۸۸.۹۹۹.۸۹۴

اسامی شهروندانی که در این دوره ما را یاری نموده اند(به ترتیب حروف الفبا ):

خانم ها: آیین پور – برونرسی -خاندانی -زهرا دهقانی- رستگار -سهیلی -شکور زاده  – ژاله کمیلی زاده – شهناز کمیلی زاده -محبوبی -فاطمه مینا مرتضوی-مولودی زرنقی-ملکومیان- سهیلا هدایتی.

آقایان: آرمند زاده -افطسی -امیر کافی- قهرمان اسماعیلی – ایشانی -محمد حسین باقری -عباس پدیدار –حسن پرتو-پیشنماز زاده -ثابت قدم – دوخا – شهریار رحیم زاده -زرافشان – سبزه زار -دکتر شفائی -صفاخواه -طهماسبی – فاتحی- قابوسی-علی قلی پور-کاوه کباری -سیاوش کباری -کشوری – لطیفی -خلیل مهدی زاده  – دکتر معنوی تهرانی – نورانی پور و دو نفر از شهروندان محترم نیز واریزی داشته اند اما خود را معرفی نکرده اند.

                 هیئت امناء صندوق رفاه