تقدیر نامه

جناب آقای مهندس  همایون ایران پور

با سلام و احترام؛

رهنمودهای جنابعالی در جهت انجام تعمیرات لازم برای چاه شماره ۲  مجتمع  در تابستان ۱۴۰۲ و نظارت مستقیم بر اجرای این  مهم، سبب انجام تعمیر آن در مدت ۴۸ ساعت از زمان خاموشی پمپ تا زمان راه اندازی مجدد آن گردید که در نوع خود در تاریخ دهکده بی سابقه  بوده است.

لذا بدینوسیله ازحسن التفات عمل نیکوی شما  مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام می نمایم.

 

                                                                                      علیرضا ف خرمی

                                            ریاست هیئت مدیره انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه ( دهکده )