تقدیر نامه

جناب آقای مهدی جناب زاده

با سلام و احترام؛

درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما که مظهر مهر هستید و از تبار باران، فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامتتان رویش زندگی است.

شما یار دیار امروزید و یادگار ماندگار فردا.

این لوح سپاس را به شکرانه ی سخاوت و مناعت جناب عالی در انجام کار خیر، پیشکش محضر ارزشمندتان می نماییم.

توفیق قرین اعمال خداپسندانه و مصلحانه ی شما باشد.

 

                                                                      علیرضا ف خرمی

                                   ریاست هیئت مدیره انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج