تاریخ:۱۴۰۲/۵/۱۷

شماره:۱۱۵۸۶

به اطلاع اهالی محترم دهکده می رساند چاه شماره دو از ساعت ۲ بامداد مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ مجدداً وارد مدار شده و زمان استفاده آب فضای سبز ، طبق روال گذشته  هر روز ساعت۷:۰۰ الی ۱۱:۰۰ و ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ می باشد.

هیئت مدیره انجمن مالکان