گردشکار

ضمن تشکر و قدر دانی از تمامی اهالی مجتمع که با درک وضعیت اقتصادی جامعه با اهداء وجوه خود به صندوق رفاه کارکنان انجمن سبب دلگرمی و افزایش روحیه خدمتی آنان می گردند ،بدینوسیله به اطلاع می رساند در خصوص مرحله ششم کمکهای مردمی به این صندوق به شرح زیر اقدام گردید .

در مورخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ تعداد ۵۹ فقره بن کارت فروشگاه هایپر می  تهیه و بین ۵۹ نفر کارکنان انجمن توزیع گردید.

                                                                                    ریال

واریزی  اهالی مجتمع                                                  ۶۸۹.۵۰۷.۰۹۴

کسر میشود :

بن کارت۵۹ فقره                                                     ( ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰)

هزینه ایاب ذهاب                                                      (۱.۰۰۰.۰۰۰)

مانده موجودی صندوق                                                ۱۳۳.۵۰۷.۰۹۴

اسامی شهروندانی که در این دوره ما را یاری نموده اند(به ترتیب حروف الفبا ):

خانم ها: آیین پور -زهره بزرگ نیا -چگینی- خاندانی -زهرا دهقانی- رستگار -صدیق نیا -کلارا طالب هاشمی -ژاله کمیلی زاده – شهناز کمیلی زاده -فاطمه مینا مرتضوی- مکوندی نژاد-مولودی زرنقی-ملکومیان-وارسته -سهیلا هدایتی.

آقایان: امیر کافی-بیژن آزموده -قهرمان اسماعیلی -دکتر پور جبار -عباس پدیدار – حسین پدیدار -محسن ترک آبادی – ثابت قدم -دکتر جوادی -حسن ولی- داودیان -دوخا -ناصررجبی راحت -روشن ضمیر -صفاخواه -طهماسبی – محمد فاطمی –فاتحی- فرورد-قابوسی-علی قلی پور-کاوه کباری -سیاوش کباری -دکتر کیشان – دکتر کاتوزیان – دکتر کیوان پژوه-لطیفی -مجاهد گمنام -خلیل مهدی زاده -حسن مرتضوی-معمار زاده -مارتروسیان -محمد حسینی -دکتر معنوی تهرانی -دکتر نیشابوری  و چهار نفر از شهروندان محترم نیز واریزی داشته اند اما خود را معرفی نکرده اند.   

 هیئت امناء صندوق رفاه