تاریخ:۱۴۰۲/۵/۱۶

شماره:۱۱۵۸۴

به اطلاع کلیه شهروندان محترم می‌رساند به جهت از مدار خارج شدن چاه شماره ۲ تا اتمام تعمیرات، برنامه زمانبندی آب فضای سبز دهکده به شرح زیر می باشد:

نیمه شمالی دهکده شامل خیابان گلنار از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰

نیمه جنوبی دهکده از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۱:۰۰

هیئت مدیره انجمن مالکان