صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم مورخ   ۱۴۰۲/۴/۲۳

انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج

باشماره ثبت ۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۱۸۵۹

نظر به اینکه تعداد حاضران در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول روزجمعه  ۱۴۰۲/۴/۹ به حد نصاب قانونی نرسیده بود، در پی انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن در تاریخ ۲۳/۴/۱۴۰۲ مقارن ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل فضای باز مجاور دفتر مدیریت دهکده با حضور ۱۳۶ نفر از اعضای محترم انجمن  و نماینده محترم فرمانداری فردیس جناب آقای محمد تقی اسدالهی برگزار گردید.

ابتداء آیاتی چند از کلام الله مجید توسط آقای قابوسی تلاوت گردید و سپس در اجرای ماده ۱۶ اساسنامه انجمن، جهار نفر از اعضاء بعنوان هیأت رئیسه مجمع، با رأی اکثریت حاضران در مجمع با مشخصات ذیل انتخاب و جلسه رسمیت یافت.

 • آقای خسرو مقصودی به سمت رئیس جلسه
 • آقای احمد لشکری به سمت ناظر ۱ جلسه
 • آقای محمود مقدم به سمت ناظر ۲ جلسه
 • آقای همایون ایران پور به سمت دبیر جلسه

اسامی داوطلبان سمت هیأت مدیره و بازرسان در ابتدای جلسه جهت اطلاع حاضران بر روی تابلو اعلانات ویژه مجمع درج گردید.

رئیس جلسه آقای خسرو مقصودی ضمن تشکر از حضور مالکان محترم درجلسه، متن دستور جلسه شماره ۱۱۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ (پیوست ۱) را به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم به شرح ذیل قرائت نمود.

 • استماع گزارش هیأت مدیره
 • استماع گزارش خزانه دار
 • استماع گزارش بازرسان
 • ارائه صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و بررسی و تصویب آن
 • ارائه بودجه ۱۴۰۲ و بررسی و تصویب آن
 • بررسی و تعیین بودجه عمرانی
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار
 • تعیین حق حضور در جلسات برای اعضای غیر موظف هیأت مدیره مطابق بند ۷ ماده ۲۳ اساسنامه
 • تعیین حق الزحمه بازرسان انجمن مطابق بند ۸ ماده ۲۳ اساسنامه
 • افزایش سالانه اندوخته اضطراری برابر با درصد افزایش شارژ همان سال
 • انتخاب دوره ای اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان

ردیف ۱ دستور جلسه : استماع گزارش هیأت مدیره به مجمع

آقای امیر قابوسی مدیر عامل انجمن ، گزارش عملکرد فعالیت هیئت مدیره در سال ۱۴۰۱ را به مدت ۱۵ دقیقه قرائت نمود (پیوست شماره ۲) .

ردیف ۲ دستور جلسه : استماع گزارش خزانه دار به مجمع

سرکار خانم خدیجه بهلولی خزانه دار انجمن ، گزارش مالی سال ۱۴۰۱ را به مدت ۱۰ دقیقه قرائت نمود ( پیوست شماره ۳) .

ردیف ۳ دستور جلسه : استماع گزارش بازرسان به مجمع

آقای هادی اقوامی بازرس انجمن، گزارش بازرسان انجمن را به مدت ۲۵ دقیقه به مجمع ارائه نمود، سپس آقای محمد رضا بادبانچی بازرس دیگر انجمن ضمن تائید گزارش اقای اقوامی از عملکرد هیأت مدیره تشکر کرد (پیوست شماره ۴).

اقای اقوامی مطالبی را به شرح ذیل در گزارش خود مطرح نمودند

 • پیشنهاد فروش دستگاه چوب خرد کن.
 • بیمه تکمیلی پرسنل خدماتی مجتمع.
 • آقای علیرضا ف خرمی رئیس هیئت مدیره در خصوص فروش وانت نیسان دفتر خدمات و خرید یکدستگاه وانت دیگر، مطالبی را مطرح نمودند.

ردیف ۴ دستور جلسه : بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

با در خواست رئیس جلسه به منظور بررسی صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعدادی ازحاضران به عنوان موافق و مخالف مطالبی را مطرح نمودند که پس از ارائه توضیحات لازم رأی گیری بعمل آمد و صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انجمن با اکثریت آراء به تصویب مجمع رسید (پیوست شماره ۵). (مدت ۸ دقیقه)

ردیف ۵ دستور جلسه : ارائه بودجه ۱۴۰۲ بررسی و تصویب آن

آقای سپهر معاف نایب رئیس هیأت مدیره انجمن در خصوص موضوع بررسی بودجه و نرخ شارژ سال ۱۴۰۲ گزارشی مبسوط را در ۱۰ دقیقه ارائه نمود و اظهار داشت، کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین افزایش ۳۷ درصدی مبلغ شارژ اماکن تجاری مطابق جدول پیوست بودجه و افزایش شارژ ۳۷ درصدی ویلاهای مجتمع و همه مجموعه های آپارتمانی که به ازای هر متر مربع عرصه۶،۳۰۰ ریال و هرمتر مربع اعیان ۲۴،۷۰۰ ریال، بدون اعمال ضریب کاهشی یا افزایشی مطرح و به رأی گذاشته شد و با اکثریت آراء حاضرین در جلسه به تصویب رسید (پیوست شماره ۶).

سپس در خصوص تصویب افزایش بندهای مندرج در بودجه به شرح ذیل رأی گیری بعمل آمد

 • در خصوص بیمه تکمیلی کارکنان رأی گیری بعمل آمد که با حداکثر آراء حاضرین به تصویب رسید.
 • در خصوص پرداخت بهره وری کارکنان رأی گیری بعمل آمد که با حداکثر آراء حاضرین به تصویب رسید.
 • در خصوص هزینه دریافت پروانه بهره برداری زمین ورزشی واقع در جنوب مجتمع مسکونی (خیابان گلایول شرقی) به میزان ۱۲۸ میلیون تومان (براساس اعلام کمسیون ماده ۱۰۰ شهرداری فردیس ) رأی گیری بعمل آمد که با حداکثر آراء حاضرین به تصویب رسید.
 • آقای رضا قلی پوری در خصوص اهمیت حفظ دستگاه چوب خردکن مطالبی را مطرح و سپس در این خصوص رأی گیری بعمل آمد و اکثریت حاضرین در جلسه با فروش این دستگاه مخالفت خود را ابراز نمودند. ( مدت ۳ دقیقه)

ردیف ۶ دستور جلسه : بررسی و تعیین بودجه عمرانی

آقای علیرضا ف خرمی در خصوص نصب دوربین های مدار بسته حفاظتی، امنیتی مجتمع اعلام نمودند،  با توجه به اینکه پیش نیاز اجرای این طرح مستلزم انجام عملیات کابل گذاری فیبر نوری می باشد، لذا تا اطلاع رسمی اداره مخابرات فردیس و تامین اعتبار مربوطه طرح مذکور اجراء نخواهد شد.

ردیف ۷ دستور جلسه : تعیین روزنامه کثیرالانتشار

در خصوص تعیین روزنامه کثیر الانتشار در مجمع رأی گیری بعمل آمد و با حداکثر آراء روزنامه پیام زمان جهت درج آگهی تعیین گردید . (مدت رأی گیری ۲ دقیقه)

ردیف ۸ دستور جلسه : تعیین حق حضور در جلسه برای اعضاء غیر موظف هیأت مدیره مطابق بند ۷ ماده ۲۳ اساسنامه و مطابق ماده ۱۳۴ قانون تجارت

براساس موارد مطرح شده در جلسه نمایندگان خیابان ها، مقرر گردید بابت حق الزحمه  حضور اعضای هیأت مدیره در جلسات برای هر جلسه و هرنفر ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر دو جلسه درماه یک میلیون تومان در نظر گرفته شود که در این خصوص رأی گیری بعمل آمد که با حداکثر آراء حاضرین به تصویب رسید.

ردیف۹ دستور جلسه : تعیین حق الزحمه بازرسان انجمن مطابق بند ۸ ماده ۲۳ اساسنامه و مطابق ماده ۱۵۵ قانون تجارت

براساس موارد مطرح شده در جلسه نمایندگان خیابان ها، مقرر گردید بابت حق الزحمه بازرسان هر ماه یک میلیون تومان در نظر گرفته شود که در این خصوص رأی گیری بعمل آمد که با حداکثر آراء حاضرین به تصویب رسید.

ردیف ۱۰ دستور جلسه : افزایش سالانه اندوخته اضطراری برابر با درصد افزایش شارژ همان سال

در خصوص افزایش سالانه اندوخته اضطراری برابر با درصد افزایش شارژ همان سال رأی گیری بعمل آمد که با حداکثر آراء حاضرین به تصویب رسید.

ردیف ۱۱ دستور جلسه : انتخاب دوره ای اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان

بدلیل حد نصاب نرسیدن داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان، رأی گیری و انتخابات انجام نپذیرفت.

در این خصوص رئیس جلسه از آقای اسدالهی نماینده محترم فرمانداری تقاضا نمودند به لحاظ اهمیت موضوع توضیحات لازم را بیان نمایند.

ایشان اظهار نمودند با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد قانونی کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان، زمانی را برای برگزاری انتخابات بعدی اعلام نمایند.

تعدادی از حاضرین منجمله آقایان سبزه زار و رضایی نسبت به ابقای هیأت مدیره و بازرسان فعلی جهت یکسال دیگر مطالبی را در صحن مجمع اظهار نمودند.

رئیس جلسه در این مورد اعلام نمودند که بموجب ماده ۱۳۶ قانون تجارت، در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا انتخاب مدیران جدید، مدیران فعلی کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.

بنابراین هیأت مدیره و بازرسان حسب قانون می بایست تا انتخابات بعدی به وظایف خود ادامه داده و در مورد برگزاری انتخابات آتی اقدامات لازم را بعمل آورند.

اظهارات اخیر رئیس جلسه به رای حاضرین در جلسه گذارده شد و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

بدین ترتیب اعضای هیأت مدیره فعلی به شرح زیر کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود:

آقای علیرضا ف خرمی رئیس هیأت مدیره

آقای سپهر معاف نایب رئیس هیأت مدیره

آقای امیر قابوسی عضو اصلی هیأت مدیره و مدیر عامل

خانم خدیجه بهلولی عضو اصلی هیأت مدیره و خزانه دار

آقای محمد رضا بادبانچی بازرس

آقای هادی اقوامی بازرس

لازم به یادآوری است یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره بنام پژمان اکبرزاده پولادی در تاریخ  ۱۴۰۲/۳/۱۷ مرحوم شده اند.

جلسه در ساعت ۱۲/۴۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

خسرو مقصودی                             احمد لشکری                          محمود مقدم                        همایون ایران پور

 رئیس جلسه                                 ناظر ۱ جلسه                            ناظر ۲ جلسه                            دبیر جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴