تاریخ:۱۴۰۲/۴/۰۸

شماره:۱۱۵۱۲

پیرو اطلاعیه شماره ۲۹ ( به شماره نامه ۱۰۷۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ )

شماره تلفن همراه ۰۹۳۳۶۶۶۰۵۹۴ جهت ارسال پیام های شهروندان محترم انجمن کماکان دایر می باشد.

از شهروندان محترم خواهشمند است کلیه پیامهای خود را در قالب پیامک یا واتساپ یا پیام رسان بله جهت اطلاع و بررسی مدیریت مجتمع به شماره فوق ارسال بفرمایید.

هیئت مدیره انجمن مالکان