آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده

 

 

تاریخ آگهی :۱۴۰۲/۳/۲۴

شماره :۱۱۴۸۴

مالکین محترم   

با سلام و احترام

 

   زمان و محل                   

      برگزاری

 

 

        نوبت اول

      روز جمعه ۹  تیر  ۱۴۰۲  -( ۱۴۰۲/۴/۹ )

     ساعت  ۱۰:۰۰  الی  ۱۲:۳۰

      محل برگزاری –   فضای  باز مجاور دفتر شهرک دهکده

در اجرای ماده ۱۰ اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده به شماره ثبت ۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۱۸۵۹ بدینوسیله، از کلیه مالکین و یا نماینده قانونی آنان دعوت میشود درجلسه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن بشرح مندرج درآگهی دعوت حضور یابند.

دستورجلسه

 • استماع گزارش هیئت مدیره
 • استماع گزارش خزانه دار
 • استماع گزارش بازرسان
 • ارائه صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و بررسی و تصویب آن
 • ارائه بودجه ۱۴۰۲ و بررسی و تصویب آن
 • بررسی و تعیین بودجه عمرانی
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار
 • تعیین حق حضور در جلسات برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره مطابق بند ۷ ماده ۲۳ اساسنامه
 • تعیین حق الزحمه بازرسان انجمن مطابق بند ۸ ماده ۲۳ اساسنامه
 • افزایش سالانه اندوخته اضطراری برابر با درصد افزایش شارژ همان سال
 • انتخاب دوره ای اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

صورتهای مالی منتهی به مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در دفترشهرک آماده ارائه و رؤیت شهروندان میباشد.

نکات حائز توجه :
 • تمامی مالکین یا نماینده آنها می توانند در جلسه حضور یابند.
 • مدارک مربوط به احراز هویت شامل شناسنامه یا کارت ملی در زمان ورود به جلسه الزامی است.
 • ارائه وکالتنامه رسمی یا گواهی نمایندگی از مالکان در زمان ورود به جلسه الزامی است.
 • مجمع رأس ساعت اعلام شده آغاز خواهد شد خواهشمند است ۴۵ دقیقه قبل از ساعت آغاز جلسه برای دریافت برگ رأی و امضاء فهرست اسامی حاضرین در جلسه حضور بهم رسانید.
 • سوابق تحصیلی و تجربی داوطلبان محترم بازرسی درجلسه مجمع دراختیار حاضرین درجلسه قرارخواهد گرفت.
 • هریک از اعضاء انجمن میتواند ۵ نفررا جهت تصدی سمت اعضای هیئت مدیره و ۲ نفر را جهت تصدی سمت بازرسی در برگ انتخابات درج نمایند.
 • شایسته است بازرسان انجمن دارای سوابق تحصیلی و تجربی در امورمالی باشند.
 • خواهشمند است جلسه مجمع را قبل از پایان آن ترک نفرمائید در صورتیکه بنا بر شرایط اضطراری ناگزیر از ترک محل جلسه هستید برگ رأی خود را تکمیل و در داخل صندوق بیاندازید.

 

                                                                                                                علیرضا ف خرمی

                                                                                                   رئیس  هیئت مدیره انجمن مالکان