تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۱۱

شماره:۱۱۴۶۷

شهروندان گرامی

در صورت مشاهده و بروز هر گونه مشکلی در آبیاری قطره ای درختان چنار مشاعات، لطفاً مراتب را در ساعات اداری به میراب دهکده-آقای حسین اقبالی ( ۰۹۰۱۳۴۰۲۵۰۸ ) و خارج از ساعت اداری به سرنگهبان اطلاع دهید.

هیئت مدیره انجمن مالکان