تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۳

شماره: ۱۱۴۶۵

نمایشگاه فصلی دهکده به مناسبت هفته ملی صنایع دستی، روز جمعه۱۴۰۲/۳/۲۶ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ در پارک مجتمع و با مشارکت شهروندان علاقمند شهرک برگزار می گردد.

لطفاً جهت کسب اطلاعات و آگاهی از شرایط شرکت در این بازار فصلی از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ الی ۱۴۰۲/۳/۲۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۰ به خانه فرهنگ مراجعه نمایید.

( شماره تماس با خانه فرهنگ : ۰۲۶۳۶۸۰۴۲۸۳-۰۹۱۲۳۶۲۰۷۲۲)

هیئت مدیره انجمن مالکان