تاریخ :۱۴۰۲/۳/۵

شماره: ۱۱۴۵۹

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند با توجه به انقضای مهلت اعلام شده در خصوص اعلام داوطلبی اعضای هیات مدیره و بازرسین ، تا کنون تعداد ۵ نفر اعلام داوطلبی نموده اند که مراتب در پایان ساعت اداری ۱۴۰۲/۳/۶ جهت بررسی صلاحیت به فرمانداری فردیس اعلام می گردد .

هیات مدیره انجمن مالکان