گردشکار

ضمن تشکر و قدر دانی از تمامی اهالی مجتمع که با درک وضعیت اقتصادی جامعه با اهداء وجوه خود به صندوق رفاه کارکنان انجمن سبب دلگرمی و افزایش روحیه خدمتی آنان می گردند ،بدینوسیله به اطلاع می رساند در خصوص مرحله پنجم کمکهای مردمی به این صندوق به شرح زیر اقدام گردید .

در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ تعداد ۶۳ فقره بن کارت فروشگاه امیران و ۶۳ بطری روغن مایع ۱ لیتری تخفیف فروشگاه امیران  تهیه و بین ۶۳ نفر کارکنان انجمن توزیع گردید.

ریال

واریزی  اهالی مجتمع                                                  ۶۴۵.۵۰۷.۰۹۴

کسر میشود :

بن کارت۶۳ فقره                                                     ( ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰)

هزینه ایاب ذهاب                                                      (۳.۰۰۰.۰۰۰)

مانده موجودی صندوق                                                ۱۲.۵۰۷.۰۹۴

اسامی شهروندانی که در این دوره ما را یاری نموده اند(به ترتیب حروف الفبا ):

خانم ها: زهره بزرگ نیا – چگینی- رستگار – فردین -قریشی -ژاله کمیلی زاده – شهناز کمیلی زاده .

آقایان: ثریا – جامعی -خسرو حیدری –محمد حسینی -دکتر غروی – دکتر کیوان پژوه محسنی – معمار زاده -حسن وفائی – و یک نفر از شهروندان محترم نیز واریزی داشته اما خود را معرفی نکرده اند.

هیئت امناء صندوق رفاه