تاریخ:۱۴۰۱/۱۲/۲۷

شماره:۱۱۳۷۱

ضمن تبریک سال نو

به جهت رعایت نظافت و بهره مندی هرچه بیشتر اهالی از زیبایی های مجتمع لطفاً از قرار دادن ضایعات فضای سبز از ۱۴۰۲/۱/۱ لغایت ۱۴۰۲/۱/۵ در مقابل ویلا خودداری فرمایید.

از مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ قرار دادن ضایعات گیاهی مطابق برنامه زمانبندی خیابانها بلامانع است.

هیئت مدیره انجمن مالکان