تاریخ:۱۴۰۱/۱۱/۱۶              

شماره :  ۱۱۳۲۹                     

شهروندان گرامی:

بر اساس مصوبه هیئت مدیره انجمن ( جلسه ۱۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ ) و کارگروه پدافند غیرعامل ( جلسه ۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ ) و مجمع نمایندگان خیابانها ( جلسه ۱۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۱ ) از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ورود میهمانان محترم فقط با هماهنگی میزبان با انتظامات ورودی مجتمع از طریق تماس با تلفن ثابت منزل ( جهت احراز هویت ) امکان پذیر می باشد و عوامل انتظامات از ورود میهمان تا زمان برقراری تماس توسط میزبان ممانعت به عمل می آورند.

لذا خواهشمند است جهت جلوگیری از معطلی میهمانان گرامی، مراتب را قبل از تشریف فرمایی ایشان به انتظامات ورودی مجتمع با شماره تلفن های ۳۶۸۰۳۱۶۰ و ۳۶۸۰۷۵۵۵ اطلاع دهید.  

                                                                               هیئت مدیره انجمن مالکان