تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶             

شماره :  ۱۱۳۲۸                     

شهروندان گرامی:

آبیاری قطره ای درختان چنار مقابل ویلا توسط عوامل انجمن انجام میگردد. لطفاً نسبت به رعایت موارد زیر اهتمام ورزید:

  • زمان آبیاری توسط سرپرست فضای سبز دهکده تعیین می گردد و آبیاری نیز توسط میراب که از کارکنان انجمن می باشد انجام شود لذا خواهشمند است به هیچ عنوان نسبت به باز یا بسته نمودن شیر آب قطره ای مقابل ویلا اقدام ننمایید.
  • حفظ و نگهداری از شیر و لوله آبیاری قطره ای مقابل ویلا به عهده مالک یا ساکن ویلا می باشد. در صورتی که این شیر و لوله به هر دلیل نیاز به تعمیر و یا تعویض داشته باشد، اجرای آن توسط عوامل تاسیسات انجمن و هزینه مصالح مصرفی بر عهده ساکن ویلا خواهد بود.

لذا خواهشمند است در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

                                                                 هیئت مدیره انجمن مالکان