اطلاعیه شماره ۶۳

تاریخ:۱۴۰۱/۱۱/۱۲

شماره :۱۱۳۲۲    

در مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۱:۰۰ آموزش رایگان پیشگیری از بروز سرطان توسط عوامل محترم شبکه بهداشت فردیس در محل دفتر مدیریت دهکده برگزار می شود.

فهرست مطالب:

  • ارائه آموزشهای لازم جهت پیشگیری از بروز سرطانهای زنان ( با حضور ماما )
  • ارائه آموزشهای تغذیه ای سالم جهت پیشگیری از بروز سرطانها ( با حضور کارشناس تغذیه )
  • ارائه آموزش در خصوص پیشگیری از بروز سرطان روده بزرگ و انجام تست این بیماری در گروه سنی ( ۵۰-۷۰ ساله )
  • ارائه آموزش های تغذیه ای سالم جهت پیشگیری از بروز سرطان روده بزرگ
  • ارائه آموزش در خصوص پیشگیری از بیماری گال و بیماری هاری

شرکت در کلاس فوق به عموم اهالی مجتمع پیشنهاد می گردد.

ضمناً در صورت تمایل از افراد بالای ۵۵ سال تست سلامت روده به صورت رایگان به عمل می آید.

هیئت مدیره انجمن مالکان