تاریخ:۱۴۰۱/۱۱/۷

شماره :۱۱۳۰۸

اطلاعیه شماره ۶۱

روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۷ واکسن کرونا از ساعت ۹ الی ۱۶ در محل دفتر مدیریت دهکده توسط عوامل محترم شبکه بهداشت فردیس تزریق می شود.

هیئت مدیره انجمن مالکان