تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۵

شماره: ۱۱۲۷۹

اطلاعیه-شماره ۵۹

بدینوسیله به اطلاع شهروندان گرامی میرساند که روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۸ ساعت ۱۱:۰۰ شانزدهمین جلسه مجمع نمایندگان خیابانها با دستور جلسه بررسی بازگشایی مجدد خانه فرهنگ در محل دفتر خدمات برگزار می گردد.

شرکت برای عموم آزاد است.

هیئت مدیره انجمن مالکان