اطلاعیه شماره ۵۸

تاریخ:۱۴۰۱/۹/۲۴

شماره: ۱۱۲۶۰

از مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ تا اطلاع ثانوی فقط روزهای جمعه از ساعت ۸ الی ۱۶ آب در شبکه آبرسانی فضای سبز جاری خواهد بود.