تاریخ:۱۴۰۱/۷/۹

شماره : ۱۱۱۲۶

اطلاعیه شماره ۴۹

از اهالی محترم تقاضا می شود در صورت عدم نیاز به باقیمانده حق آبه سال ۱۴۰۱ و یا بخشی از آن، مراتب را به دفتر مدیریت مجتمع جهت اهدا به مشترکین پرمصرف اعلام فرمایند.

هیئت مدیره انجمن مالکان