تاریخ:۹/۵/۱۴۰۱

شماره :۱۱۰۳۹  

اطلاعیه شماره ۴۶

واکسیناسیون جهت کنترل همه گیری کرونا با همکاری آقایان مهندس همایون ایران پور و دکتر جواد پورجبار، روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۵/۷ در محل دفتر خدمات توسط عوامل محترم شبکه بهداشت فردیس انجام شد و تعداد ۱۱۹ نفر در این روز واکسینه شدند.

هیئت مدیره انجمن مالکان