آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج ( دهکده )

 

 

تاریخ آگهی :۱۴۰۱/۳/۱۴

شماره : ۱۰۹۵۳

مالکین محترم   

با سلام و احترام

 

زمان و محل 

برگزاری

 

 

    نوبت دوم

     روز جمعه ۲۷  خرداد  ۱۴۰۱  -(۱۴۰۱/۳/۲۷ )

ساعت  ۱۰:۰۰  الی  ۱۲:۳۰

محل برگزاری –   فضای  باز مجاور دفتر خدمات دهکده

در اجرای ماده ۱۷ اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده به شماره ثبت ۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۱۸۵۹ بدینوسیله، از کلیه مالکین و یا نماینده قانونی آنان دعوت میشود درجلسه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن بشرح مندرج در این دعوت نامه حضور یابند.

دستورجلسه

 • ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع
 • ارائه گزارش خزانه دار به مجمع
 • ارائه گزارش بازرسان به مجمع
 • بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 • بررسی و تصویب بودجه و نرخ شارژ ۱۴۰۱
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها
 • بررسی و تصویب شیوه نامه مصرف آب فضای سبز در مجتمع
 • انتخاب دوره ای هیئت مدیره ، بازرسین و خزانه دار

صورتهای مالی منتهی به مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در دفتر خدمات دهکده آماده ارائه و رؤیت شهروندان میباشد.

نکات حائز توجه :

 • از هرویلا یکنفر از مالکین یا نماینده آنها میتواند درجلسه حضور یابد.
 • از هر بلوک مجموعه آپارتمانهای مستقر در جنوب دهکده یکنفر نماینده میتواند در جلسه حضور یابد.
 • مدارک مربوط به احراز هویت شامل شناسنامه یا کارت ملی در زمان ورود به جلسه الزامی است.
 • ارائه وکالتنامه رسمی یا گواهی نمایندگی از مالکان در زمان ورود به جلسه الزامی است.
 • مجمع رأس ساعت اعلام شده آغاز خواهد شد خواهشمند است ۴۵ دقیقه قبل از ساعت آغاز جلسه برای دریافت برگ رأی و امضاء فهرست اسامی حاضرین در جلسه حضور بهم رسانید.
 • سوابق تحصیلی و تجربی داوطلبان محترم بازرسی درجلسه مجمع دراختیار حاضرین درجلسه قرارخواهد گرفت.
 • هریک از اعضاء انجمن میتواند ۵ نفررا جهت تصدی سمت اعضای هیئت مدیره و ۲ نفر را جهت تصدی سمت بازرسی در برگ انتخابات درج نمایند.
 • شایسته است بازرسان انجمن دارای سوابق تحصیلی و تجربی در رشته امورمالی باشند.
 • خواهشمند است جلسه مجمع را قبل از پایان آن ترک نفرمائید در صورتیکه بنا بر شرایط اضطراری ناگزیر از ترک محل جلسه هستید برگ رأی خود را تکمیل و در داخل صندوق بیاندازید.

                                                                                                               علیرضا ف خرمی

                                                                                                    رئیس هیئت مدیره انجمن مالکان