آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج ( دهکده )

 

تاریخ آگهی : ۱۴۰۱/۱/۲۹

شماره : ۱۰۸۴۴

مالکین محترم   

با سلام و احترام

 

   زمان و محل    برگزاری

 

 

        نوبت اول

      روز جمعه ۱۶  اردیبهشت  ۱۴۰۱  -( ۱۴۰۱/۲/۱۶ )

     ساعت  ۱۰:۰۰  الی  ۱۲:۳۰

     محل برگزاری –  فضای  باز مجاور دفتر خدمات دهکده

در اجرای ماده ۱۰ اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج ( دهکده ) به شماره ثبت ۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۱۸۵۹ بدینوسیله، از کلیه مالکین و یا نماینده قانونی آنان دعوت میشود درجلسه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن بشرح مندرج در این دعوت نامه حضور یابند.

دستورجلسه

 • ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع
 • ارائه گزارش خزانه دار به مجمع
 • ارائه گزارش بازرسان به مجمع
 • بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 • بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۱
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها
 • انتخاب دوره ای هیئت مدیره و بازرسین

صورتهای مالی منتهی به مورخه ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ در دفترخدمات دهکده آماده ارائه و رؤیت شهروندان میباشد.

نکات حائز توجه :

 

 • به علت اتمام دوره اعضای هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل آنها از کلیه اشخاص داوطلب واجد شرایط جهت تصدی عضویت در سمت های مزبور ،خواهشمند است سوابق تحصیلی و تجربه همچنین درخواست اعلام داوطلبی خود را تا مورخ ۴۰۱/۲/۱۰ طبق فرم مصوبه ارسالی به دفترخدمات دهکده ارائه فرمایند.
 • از هرویلا یکنفر از مالکین یا نماینده آنها میتواند درجلسه حضور یابد.
 • از هر بلوک مجموعه آپارتمانهای مستقر در جنوب دهکده یکنفر نماینده میتواند در جلسه حضور یابد.
 • مدارک مربوط به احراز هویت شامل شناسنامه یا کارت ملی در زمان ورود به جلسه الزامی است.
 • ارائه وکالتنامه رسمی یا گواهی نمایندگی از مالکان در زمان ورود به جلسه الزامی است.
 • مجمع رأس ساعت اعلام شده آغاز خواهد شد خواهشمند است ۴۵ دقیقه قبل از ساعت آغاز جلسه برای دریافت برگ رأی و امضاء فهرست اسامی حاضرین در جلسه حضور بهم رسانید.
 • سوابق تحصیلی و تجربی داوطلبان محترم بازرسی درجلسه مجمع دراختیار حاضرین درجلسه قرارخواهد گرفت.
 • هریک از اعضاء انجمن میتواند ۵ نفررا جهت تصدی سمت اعضای هیئت مدیره و ۲ نفر را جهت تصدی سمت بازرسی در برگ انتخابات درج نمایند.
 • شایسته است بازرسان انجمن دارای سوابق تحصیلی و تجربی در رشته امورمالی باشند.
 • خواهشمند است جلسه مجمع را قبل از پایان آن ترک نفرمائید در صورتیکه بنا بر شرایط اضطراری ناگزیر از ترک محل جلسه هستید برگ رأی خود را تکمیل و در داخل صندوق بیاندازید.

 

                                                                                                                                    علیرضا ف خرمی

                                                                                                                         رئیس  هیئت مدیره انجمن مالکان