اطلاعیه شماره ۳۳

از شهروندان محترم تقاضا می شود ضایعات فضای سبز را با سایر ضایعات مخلوط نکنند.

هیئت مدیره انجمن مالکان