اطلاعیه شماره ۲۷

اصلاحیه اطلاعیه شماره ۲۵

بر اساس اعلام اداره شبکه بهداشت فردیس ( به علت مصادف شدن با روز ۲۲ بهمن )  واکسیناسیون به روز جمعه مورخ۱۴۰۰/۱۱/۲۹  موکول گردید.

هیئت مدیره انجمن مالکان