اطلاعیه  شماره ۱۹

روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۶ دز اول و دوم برای گروه سنی بالای ۱۲ سال و دز سوم برای گروه سنی بالای ۴۰ سال از ساعت ۹ الی ۱۶ در محل دفتر خدمات توسط عوامل محترم شبکه بهداشت فردیس تزریق  می شود.

هیئت مدیره انجمن مالکان