خواهشمند است در صورت مشاهده هر مورد مشکوک امنیتی در هر زمان از شبانه روز با سرنگهبان به شماره ۰۹۳۳۶۲۳۲۲۷۳ تماس حاصل فرمایید 

با تشکر

مدیریت مجتمع