اطلاعیه شماره: ۱۸

با سلام؛

احتراماً به استحضار می‌رساند:

هیئت مدیره مجتمع مسکونی خانه در نظر دارد در راستای حفظ و تقویت روحیه خدمتی نگهبانان و کارکنان همچنین ایجاد انگیزه و دلبستگی آنان به وظایف محوله که عمدتاً برقراری حفاظت و امنیت و انجام امور خدماتی این مجموعه را شامل می گردد از طریق حمایت‌های جانبی اقدامات لازم را معمول دارد و برای نیل به این هدف  خداپسندانه تشکیل و راه اندازی صندوق رفاه و نیکوکاری ضروری به نظر می رسد.

سوابق امر در سنوات گذشته بیانگر این واقعیت است که حضرتعالی همواره پشتیبان و پیشگام اقدامات خیرخواهانه در این مجتمع بوده اید.

لذا با تقدیم یکبرگ آیین نامه نحوه تشکیل و اداره صندوق رفاه کارکنان دهکده از جنابعالی دعوت می گردد در جلسه‌ای که به همین منظور مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰در محل دفتر خدمات برگزار خواهد شد شرکت نمایید.

هیئت مدیره انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج

«آیین نامه نحوه تشکیل و اداره صندوق رفاه کارکنان دهکده»

 ماده ۱: نام صندوق

صندوق رفاه کارکنان دهکده که از این پس صندوق رفاه نامیده می شود.

ماده ۲: منابع مالی صندوق رفاه

 منابع مالی صندوق رفاه از محل دریافت وجوهات پرداختی خیرین تأمین می گردد.

ماده ۳ :وجوه پرداختی خیرین به حسابی که در یکی از بانک های واقع در مجتمع مسکونی دهکده افتتاح میگردد واریز می‌شود.

 ماده ۴: نحوه هزینه وجوه دریافتی

 الف: وجوه دریافتی از خیرین بابت کمک به کارکنان شاغل در مجتمع مسکونی دهکده هزینه می‌گردد.

 ب: به منظور کمک به کارکنان شاغل در مجتمع مسکونی دهکده بن خرید کالا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند: هایپر استار، هایپرمی، کوروش و غیره تهیه و به کارکنان مجتمع داده می‌شود .

ماده ۵ :نحوه اداره صندوق رفاه

صندوق رفاه توسط هیئت امنای صندوق اداره می گردد.

 ماده ۶ :هیئت امناء صندوق رفاه متشکل از یک نفر نماینده هیئت مدیره مجتمع مسکونی دهکده و یک نفر از کارکنان شاغل در دهکده و یک نفر از خیرین است.

ماده ۷: در یکی از بانکهای واقع در مجتمع مسکونی دهکده حسابی به نام اعضاء هیئت امناء صندوق رفاه افتتاح و وجوه پرداختی خیرین به حساب مذکور واریز میگردد و برداشت از حساب مذکور با امضاء دو نفراز هیئت امناء صندوق خواهد بود.

ماده ۸: مجمع عمومی صندوق رفاه

 مجمع عمومی صندوق رفاه از گردهم آئی خیرین که به صندوق کمک مالی نموده اند و یک نفر نماینده هیئت مدیره مجتمع مسکونی دهکده و یک نفر از کارکنان شاغل در دهکده تشکیل می گردد و با حضور هر تعداد از افراد مذکور رسمیت دارد که باید هر ۶ ماه یکبار تشکیل شود .

 ماده ۹: اداره امور مجمع عمومی

مجمع عمومی خیرین توسط هیئت امناء صندوق رفاه اداره می گردد.

 ماده ۱۰: وظایف مجمع عمومی خیرین

 عبارت است از استماع گزارش هیئت امناء صندوق رفاه در مورد هزینه‌های انجام شده و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیئت امناء.

 ماده ۱۱: نحوه تحویل بن خرید کالا به کارکنان

 بنابر تصمیم هیات امنا صندوق رفاه مبلغ بن خرید کالا به هر یک از کارکنان مشخص و در اختیار مصرف کننده با اخذ رسید قرار می گیرد.

ماده ۱۲: نحوه کمک خیرین به صندوق رفاه

 کمک خیرین به صندوق یا به صورت وجه نقد پرداختی خیر به صندوق است که در قبال دریافت رسید پرداخت از هیئت امناء می باشد یا به صورت واریز وجه به حساب بانکی هیئت امناء در بانک است که رسید پرداخت بانک به هیئت امناء صندوق تحویل می شود.

 ماده ۱۳: نحوه انحلال صندوق

چنانچه ادامه فعالیت صندوق رفاه امکان پذیر نباشد بنا بر تصمیم مجمع عمومی خیرین صندوق، انحلال آن انجام می گیرد.

این آیین نامه در مجمع مورخ …………………………هیئت امناء صندوق به تصویب رسیده است.