قابل توجه ورزش دوستان دهکده

فستیوال ورزشی

مسابقات دو استقامتی خانوادگی

🏃‍♀️🏃‍🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃♂️🏃‍♀️

با نظارت آقای بهنام مکری و خانم خدیجه بهلولی

و سرپرستی آقای فرزاد وفایی

در رده‌های سنی مختلف

تاریخ اجرا جمعه ۵ آذر

۱۱ صبح الی ۲ بعد از ظهر

 ثبت نام

صبح‌ها دفتر خدمات شهرک

عصرها خانه فرهنگ

با حضور پیشکسوتان ورزشی شهرک

اهدای جوایز به نفرات اول تا سوم هر گروه

🏆 🏆🏆