اطلاعیه شماره ۱۷

روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۸ واکسن کرونا برای اهالی مجتمع از ساعت ۹ الی ۱۶ در محل دفتر خدمات برای گروه سنی بالای ۱۲ سال، دز اول و دوم و دز سوم برای گروه سنی بالای ۶۰ سال توسط عوامل محترم شبکه بهداشت فردیس تزریق می شود.

هیئت مدیره انجمن مالکان