اطلاعیه

روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۷/۹ واکسن کرونا برای اهالی مجتمع از ساعت ۹ الی ۱۶ در محل دفتر خدمات برای گروه سنی بالای ۱۲ سال توسط عوامل محترم شبکه بهداشت فردیس تزریق می شود.

هیئت مدیره انجمن مالکان