شیوه نامه نگهداری سگ در شهرک دهکده

مقدمه :با تجویز بند ۱۱ ماده ۳۵ ناظرو ماده ۳ اساسنامه انجمن مالکان شهرک خانه و با توجه به آیین نامه نگهداری حیوانات اهلی مصوب ۲۵/۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران و شیوه نامه نظارت بر نحوه ی نگهداری سگ های گله ونگهبان مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۲ ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان وبا هدف حفظ حقوق وشئون مالکان وساکنان و ارتقاء سطح سلامت و امنیت شهرک ، این شیوه نامه به شرح آتی تنظیم و رعایت آن لازم الرعایه است.

۱-دارندگان سگ یا ساکنانی که قصد نگهداری سگ دارند موظفند در اسرع وقت با مراجعه به مراجع دامپزشکی نسبت به اخذ شناسنامه وگواهی سلامت جسمی و رفتاری حیوان خود اقدام نموده و تصویر مدارک اخذ شده را جهت اطلاع ونگهداری به دفتر خدمات ارائه نمایند.

۲-آموزش سگ هایی که به دلیل بروز سروصدا موجب سلب آسایش واعتراض ساکنین میشوند توسط مربی مجرب الزامی است.

۳-گرداندن سگ با رعایت مقررات این شیوه نامه و رعایت موارد بهداشتی از جمله جمع آوری مدفوع وبا نصب قلاده بلامانع است.

تبصره ۱ )گرداندن سگ های بزرگ اعم از نژاد سراب ،پیت بول ،روت وایلر و ژرمن باید با پوزه بند باشد و از ساعت ۶ الی ۲۳:۳۰ ممنوع است.

تبصره ۲)ورود سگ به داخل پارک ، مراکز تجاری و استفاده از نیمکت های محوطه شهرک ممنوع است.

۴-گرداندن سگ توسط کسانی که توان نگهداری وکنترل متناسب با آن را نداشته باشند ممنوع است.

۵-ساکنین و مالکان ویلاهایی که در آن سگ نگهداری می شود موظف هستند ، ویلای مربوطه را با فنس به ارتفاع ۵/۱ متر محصور نمایند.

۶-نصب تابلوی (خطر حمله سگ )در درب ورودی ویلاهایی که دارای سگ می باشد الزامی است.

۷-در صورت هر گونه آسیب ناشی از سگ گزیدگی یا صدمه وارده ، صاحب سگ ضامن هرگونه جبران خسارت وارده به آسیب دیده خواهد بود و مدیریت شهرک در این زمینه مسئولیتی ندارد.

۸-نظارت بر اجرای این شیوه نامه با انجمن مالکان شهرک خانه بوده و با شکایت هر یک از شهروندان قابل تعقیب خصوصی است.

تبصره :هر مصدوم یا زیان دیده می بایست به شبکه بهداشت واقع در شهرک ناز مراجعه و ضمن درمان می تواند با تنظیم فرم شکایت قضایی اقدام قانونی به عمل آورد.

۹-این شیوه نامه در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره انجمن رسیده واز این تاریخ لازم الاجرااست.

در صورت تخلف از مقررات شیوه نامه ، مدیریت شهرک ابتدا شفاهأ یا کتبأ تخلف را تذکر یا از طریق اظهار نامه رسمی مراتب را به وی اعلام و در صورت ادامه یا تکرار تخلف ، با مراجعه به مراجع قانونی نسبت به ممانعت از نگهداری حیوان ورفع مزاحمت و اعزام حیوان به مراکز نگهداری و تعقیب قانونی اقدام نمایند.

هیئت مدیره انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج