صورتجلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه

مورخه ۹۹/۴/۲۰

جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده به شماره ثبت ۷۰۷ با حضور نماینده محترم فرمانداری شهرستان فردیس جناب آقای اسدالهی و۱۴۴ نفر از مالکین و یا نمایندگان محترم آنها مقارن ساعت ۱۰:۳۰ روزجمعه مورخه ۹۹/۴/۲۰ با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید درخیابان مجاور دفترشهرک اغاز گردید. ابتدا آقای پرویز طهماسبی مدیرعامل انجمن ضمن عرض خیر مقدم به حضار و نماینده محترم فرمانداری اظهار نمودند و سپس اقدام به رأی گیری برای انتخاب هیئت رئیسه گردید که درنتیجه :

آقای حمیدرضا اسمعیلی به عنوان  / رئیس جلسه

آقای مسیح دانش به عنوان / دبیر جلسه

آقای سید حسن مهردوست به عنوان / ناظر ۱

خانم عزیزه غزاله  به عنوان / ناظر ۲

انتخاب گردیدند سپس هیئت رئیسه پس از اطمینان از استقرار اعضاء حاضر رسمیت جلسه را اعلام داشتند ودستور جلسه بشرح ذیل قرائت شد:

دستورجلسه

 • ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع
 • ارائه گزارش خزانه دار
 • ارائه گزارش بازرسان به مجمع
 • بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
 • بررسی و تصویب بودجه ۱۳۹۹ بر مبنای اضافه شدن ۲۸ % (بصورت علی الحساب) به نرخ شارژ سال ۱۳۹۸از مترمربعی ۲۱۵۰ ریال به مترمربعی ۲۷۵۲ریال
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها
 • انتخابات دوره ای هیئت مدیره و بازرسین

جلسه بشرح زیر ادامه یافت.

 • ریاست محترم جلسه بدواً متذکر به رعایت وقت در ارائه مطالب در جلسه شدند و ورود به دستور جلسه را اعلام کردند

گزارش هیئت مدیره که بصورت مکتوب در خلال جلسه جهت اطلاع به حضار محترم تسلیم شد. این گزارش شامل شرح فعالیتهای مصوب هیئت مدیره شامل ۲۷ بند – گزارش کارهای عمرانی شامل ۱۲ بند

جمعاً ۳۹ بند که مشروح آن در دو برگ به حضار جلسه تسلیم شد .

ضمناً توضیحاتی در خصوص پیگیری مسئله مالیات و مشاعات ارائه شد .

 • سپس خانم شهناز شادپور بعنوان خزانه دار گزارش صورتهای مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ را قرائت و اعداد و ارقام مربوط را بطور کامل تشریح نموده و افزایش و کاهش ریز هزینه های هر یک از سرفصلهای صورتهای مالی را با ذکر دلیل بیان داشتند از جمله به ردیف های دریافتی بابت شارژ سال ۹۸ اندوخته اضطراری ، موجودی صندوق پرسنل و همچنین ردیفهای پرداختی و هزینه ها از جمله حقوق و دستمزد ، فضای سبز ، خدمات شهری ، وکلا ، امور حفاظتی ، ایاب و ذهاب ، مصارف جاری و اداری وپذیرایی وسوخت وسایل نقلیه و دفتر و غیره که شرح آن در صورتهای مالی موجود میباشد .

ضمناً خزانه دار در خصوص جریمه سازمان تامین اجتماعی و مسئله مالیات و افزایش شارژ برای سال ۱۳۹۹ (پیش بینی به میزان ۴۰ تا ۶۱ درصد ) مطالبی را به سمع حضار رساندند

 • سپس با دعوت رئیس جلسه ، خانم فیض خواه یکی از بازرسان انجمن مالکان گزارش خودرا قرائت کتباً با امضای نامبرده و آقای حسن اکبر نیای طهرانی (بازرس) تقدیم مدیریت جلسه نمودند و ضمن گزارش عملکرد هیئت مدیره سه پیشنهاد زیر مطرح کردند:
  • تعیین تکلیف شرکت تعاونی
  • نحوه کار آژانس تاکسیرانی
  • رسیدگی متخصصین به مسئله مالیات
 • تحویل تراز مالی به رئیس مجمع و اعلام رأی گیری و تایید و اعلام تایید تراز مالی توسط رئیس مجمع انجام شد.
 • بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۸% توسط آقای طهماسبی توضیح داده شد و تصویب افزایش شارژ به میزان ۲۸% علی الحساب مصوب ولی افزایش یا کاهش نهایی و شارژ و نرخ و فرمول آن منوط به تشکیل کارگروه مربوط وکار تخصصی شد.
 • همچنین انتخابات روزنامه کثیر الانتشار همشهری استان البرز برای درج اگهی های انجمن مالکان مورد تصویب قرار گرفت.
 • در ادامه جلسه هیئت رئیسه مجمع به دلیل اهمیت و استفاده از وقت کافی ، انتخابات دوره ای هیئت مدیره و بازرسان را در اولویت قرارداد و نماینده محترم فرماندار نیز در خصوص کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین که اسامی آنها کتباً به فرمانداری تسلیم گردیده بود و ضوابط خاص انتخابات توضیحات مبسوطی ارائه دادند که درنهایت اسامی تعداد ۱۱نفر ازکاندیدا های واجد شرایط انتخابات بازرسین و هیئت مدیره بشرح زیر روی تابلوی وایت برد نوشته شد و بموازات آن در حضور حاضرین در مجمع وهیئت رئیسه صندوق آراء نیز پلمپ گردید.

کاندیدای عضویت در هیئت مدیره

۱-رضا امیرارجمند ۲-پژمان اکبرزاده پولادی  ۳-خدیجه بهلولی ۴- علیرضا ف خرمی ۵- امیرحسین ضیایی خاتونی ۶-امیر قابوسی  ۷- شبان میرشکرایی ۸- سپهر معاف ۹- شهریار هاشمی

کاندیداهای عضویت دربازرسی

 • هادی اقوامی  ۲- محمدرضا بادبانچی

در ادامه رئیس مجمع از کاندیداها خواستند که با حضور در پشت تریبون نسبت به معرفی خود بصورت خیلی خلاصه و برنامه های مدون خود در هیئت مدیره آتی به سمع و نظر حضار محترم برسانند که تمامی کاندیداها ضمن معرفی کامل خود قسمتی از برنامه ها را بصورت اختصار بیان داشتند پس از اتمام برنامه معرفی کاندیداها رئیس جلسه از حضار خواستند رأی خودرا به کاندیداهای مورد نظر در اوراق جداگانه ای که برای انتخابات هیئت مدیره و بازرسین وممهور به مهر انجمن مالکان و امضاء مدیرعامل در بدو ورود دریافت نموده اند مرقوم فرموده و به داخل صندوق آراء واریز نمایند.

نماینده محترم فرماندار (جناب آقای اسدالهی) و هیئت رئیسه مجمع پس از حصول اطمینان از اینکه کلیه حضار رأی خودرا به داخل   صندوق آراء واریز کرده اند نسبت به فک پلمپ صندوق آراء ماخوذه اقدام و با نظارت دقیق و مستمر مشارالیه و هیئت رئیسه وتعدادی از معتمدین شمارش آراء ماخوذه اغاز گردید که در مجموع تعداد اوراق مربوطه به هیئت مدیره ۱۳۴برگ و تعداد اوراق بازرسین۱۳۵برگ و تعداد  ۲۷برگ نیز بدلایل مختلف باطل اعلام گردید ونتیجه شمارش آراء اعضاء هیئت مدیره و بازرسین بشرح زیر به حاضرین در جلسه ومعتمدین و ناظرین در امر شمارش ارائه و تصویب گردید :

آقای شبان میرشکرایی  با کسب ۱۲۴ رأی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره

آقای علیرضا ف خرمی   با کسب ۱۱۵ رأی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره

آقای پژمان اکبرزاده پولادی  با کسب ۱۰۶ رأی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره

آقای سپهر معاف    با کسب۱۰۶رأی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره

آقای امیرقابوسی   با کسب۱۰۲رأی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره

آقای رضا امیرارجمند    با کسب ۲۷ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره

سرکارخانم خدیجه بهلولی    با کسب ۲۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره

وبرای دو سال آینده انتخاب گردیدند.

نتیجه شمارش آراء بازرسان نیز بشرح زیر اعلام شد:

آقای هادی اقوامی   با کسب ۹۵رأی بعنوان بازرس اصلی

آقای محمدرضا بادبانچی    با کسب ۸۹ رأی بعنوان بازرس اصلی

برای یکسال آینده انتخاب گردیده اند.

 • پس از استماع سخنان رئیس هیئت مدیره ، ریاست محترم مجمع ضمن تقدیر وتشکراز حضور و مشارکت اعضای انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده و کلیه اهالی دهکده و همچنین نمایندگان کلیه نهادهای دولتی و نظارتی و تشکر از نماینده محترم فرمانداری . نحوه برگزاری سالم و آرام مطابق دستور جلسه را پاس داشتند و ختم جلسه را در ساعت ۱۴:۳۰ مورخه ۹۹/۴/۲۰ اعلام نمودند.
 • ضمناً برگه های رأی مأخوذه و شمارش شده و گزارش مالی خزانه دار و دو نسخه از این صورتجلسه امضاء شده و به دفتر شهرک تحویل داده شد .