اعضای محترم انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده

 با سلام و احترام:

طبق ماده ۲۶ از فصل سوم اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده، مدت خدمت اعضاء هیئت مدیره دو سال تعیین شده است و به استناد ماده فوق زمان خدمت اعضاء هیئت مدیره فعلی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹   خاتمه می یابد.اعضاء هیئت مدیره بدلیل مشغله فراوان قادر به ادامه فعالیت نمی باشند و برای دوره جدید کاندید عضویت در هیئت مدیره نخواهند بود ، لذا به جهت حفظ امنیت و بقای شهرکمان از شما اعضای دلسوز و مشتاق به اداره امور شهرک که تمایل به عضویت در هیئت مدیره، بازرس، مدیر عاملی انجمن را دارید، خواهشمند است درخواست کتبی خود را به دفتر خدمات شهرک ارائه نمائید.قبلا” از حسن نیت و همکاری بیدریغ شما سپاسگزاریم.

                                                                                                                                                                                                رئیس هیئت مدیره علی بهرفر